Gemeenten werken aan regeling voor voorrang startende inwoners

13 december 2021

Omdat starters het extreem lastig hebben op de woningmarkt willen verschillende gemeenten voorrang geven aan deze groep als er nieuwbouwwoningen verkocht worden. Het gaat dan om starters die al in de gemeente woonachtig zijn. Het kabinet werkt aan regelgeving die het mogelijk maakt om 30% van de goedkopere koopwoningen eerst aan eigen inwoners aan te bieden. Ook de regels voor de verkoop van huurwoningen worden aangepast. Nu mag 25% worden voorbehouden aan eigen inwoners met een laag of middeninkomen. Dat gaat als de plannen doorgaan naar 30%. Hiervoor moet de Huisvestingswet worden aangepast.

Essentiële beroepen

Het kabinet wil gemeenten vooral de mogelijkheid geven om voorrang te verlenen aan starters op de woningmarkt in bepaalde essentiële beroepsgroepen. Hierbij valt te denken aan docenten, politieagenten en verpleegkundigen. Zij hebben vaak enorm veel moeite om een huis te vinden, terwijl het wel belangrijk is dat ze wonen in de gemeente waar ze werken. De gemeente kan nu wel afdwingen dat bij een woningbouwproject ook goedkopere woningen worden gebouwd, maar niet dat die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep.

Gemeenten werken aan regeling voor voorrang eigen starters bij koop nieuwbouwhuis

Voorrang voor eigen inwoners

Gemeenten krijgen de mogelijkheid met de nieuwe wet om 30% van een nieuwbouwproject als sociale koopwoning aan te merken. Daarnaast mogen gemeenten aanvullende regels stellen. Hiermee kunnen zij eigen inwoners voorrang geven bij de toewijzing. Zo valt te lezen in de concept wet die momenteel ter consultatie is voorgelegd.

Toewijzing huurwoningen

Gemeenten hebben nu al de mogelijkheid om huurwoningen eerst aan te bieden aan de eigen inwoners. Dat geldt nu voor een kwart van het aanbod. Als de nieuwe wet erdoor komt wordt dit percentage verhoogd naar 30%. Het is de bedoeling om de conceptwet in januari 2022 voor te leggen aan de Tweede Kamer. Wanneer deze in werking kan treden is nu nog niet bekend.

Bron: Het Financieele Dagblad