Gemeenten overwegen herinvoering van de erfpacht

12 november 2021

Om woningen betaalbaar te houden denken verschillende gemeenten na over invoering van erfpacht. Een huizenkoper koopt dan wel het huis maar de gemeente blijft eigendom van de grond en hiervoor moet een jaarlijkse vergoeding worden betaald. Vooral in Amsterdam is dit gebruikelijk, maar nu zijn er meer Nederlandse gemeenten die hier serieus over nadenken bij nieuwbouwprojecten.

Gemeenten op glad ijs

De invoering van erfpacht is niet zonder risico. Het lijkt sympathiek dat gemeenten huizen goedkoper willen maken. Daardoor wordt een huis immers voor een grotere groep bereikbaar. Maar de consequenties voor zowel de koper van de woning als voor de gemeente zijn erg onzeker. Gemeenten moeten zich realiseren dat de invoering van erfpacht betekent dat er extra formatie moet worden aangetrokken. Gemeenten klagen nu al dat het lastig is om gekwalificeerd personeel aan te trekken. Het duurt gemiddeld 7 jaar voordat een nieuwbouwproject uiteindelijk wordt opgeleverd. Deze traagheid wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat gemeenten niet snel kunnen handelen bij het vrijgeven van de grond.

Gemeenten overwegen herinvoering van de erfpacht

Financiële risico’s voor gemeenten

Een huis met erfpacht moet bij vertrek van de bewoner door de gemeente worden teruggekocht. Dat betekent dat de gemeente vastgoedeigenaar wordt. Dit geeft forse financiële risico’s. Voor huizenkopers betekent het dat ze geluk moeten hebben een woning met erfpacht te kunnen bemachtigen. De ene politieagent kan daardoor veel goedkoper wonen dan de andere, zelfs als ze in dezelfde stad wonen. Het zou dus beter zijn als het Rijk oplossingen aanreikt om woningen goedkoper te maken. Dit is eerlijker en maakt experimenten met de invoering van erfpacht door gemeenten overbodig.

Bron: Het Financieele Dagblad