Gemeenten gaan de strijd aan met beleggers met zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwhuizen

27 augustus 2020

Steeds meer gemeenten voeren een zelfbewoningsplicht in voor kopers van een nieuwbouwhuis. Hiermee willen ze voorkomen dat de huizen worden gekocht door beleggers die ze vervolgens voor de verhuur inzetten. Starters op de woningmarkt moeten op deze manier een eerlijke kans krijgen om een huis te kopen. Het gaat daarbij niet alleen om grote steden zoals Utrecht en Amsterdam, ook steeds meer kleine gemeenten willen grip houden op de woningmarkt en hebben daarom tot deze maatregel besloten. Eerder werd al een anti speculatiebeding opgelegd, wat de snelle doorverkoop van een huis moest voorkomen. Ook het ‘verkameren’ van woningen is in sommige gemeenten verboden.

Verschillende aanpak bij zelfbewoningsplicht

Gemeenten gaan niet allemaal hetzelfde om met de zelfbewoningsplicht. Voor sommige gemeenten geldt de verplichting voor alle woningen, maar er zijn ook gemeenten die kiezen voor bepaalde nieuwbouw. Meestal gaat het dan om huizen onder een bepaalde verkoopprijs. De plicht wordt soms opgelegd voor de aankoop van woningen voor de komende vijf jaar, maar soms ook voor onbepaalde tijd. Het is dan natuurlijk niet zo dat een koper verplicht vijf jaar in de woning moet wonen, het is grondwettelijk niet mogelijk om iemand te verbieden om te verhuizen. Dit werkt dus wel in de hand dat een koper van een huis het aanvankelijk zelf bewoont, al is het maar op papier, en binnen zeer korte tijd alsnog overgaat tot onderverhuur.

Gemeenten gaan de strijd aan met beleggers met zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwhuizen

VastgoedBelang: ‘Deze maatregel lost het woningtekort niet op’

Volgens VastgoedBelang, de vereniging van particuliere vastgoedbeleggers, schiet deze maatregel zijn doel voorbij. De maatregel kan alleen worden opgelegd als het gaat om nieuwbouw waarvoor de gemeente de grond verkoopt. Dit aanbod blijft ver achter bij bestaande woningen die te koop worden aangeboden. Hiervoor kan een zelfbewoningsplicht niet worden opgelegd. Daar komt bij dat een nieuwbouwhuis qua prijs sowieso vaak al niet bereikbaar is voor starters of doorstromers met een beperkt budget. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken werkt aan een wetsvoorstel dat regelt dat gemeenten ook voor bestaande woningen een zelfbewoningsplicht kunnen opleggen om te voorkomen dat het huis aan een belegger wordt verkocht. Deze maatregel zou dan moeten gelden voor wijken waar schaarste heerst.

Bron: Het Financieele Dagblad