Gemeente Rotterdam verloor miljoenen bij vastgoedproject

5 februari 2019

De gemeente Rotterdam is ernstig tekortgeschoten bij een groot vastgoedproject: het Schiekadeblok, dat naast Rotterdam Centraal ligt. De misstanden hebben de gemeente tientallen miljoenen euro’s gekost, blijkt uit een onderzoeksrapport van de Rotterdamse Rekenkamer. Dit rapport lekte uit, al binnen 24 uur nadat het naar de raad was gestuurd.

Wat is er gebeurd?

Het Schiekadeblok werd in 2007 gekocht door LSI, een projectontwikkelaar. Dit kostte LSI toen 26 miljoen euro. Het doel: een mooi stadshart creëren waar wonen, werken en recreatie samen zouden komen. Helaas verliep dit niet volgens plan, want de crisis sloeg toe. In 2009 besloot de gemeente daarom om de grond over te kopen en vervolgens te verpachten aan LSI. Dit kostte de gemeente toen 52 miljoen euro. Wat de gemeente de das omdeed, is dat LSI de pacht niet kon betalen. Dit heeft de gemeente veel geld gekost, omdat de grond duur is aangekocht én omdat inkomsten van pacht wegvielen. Bij elkaar gaat het om een afboeking van 40 miljoen euro. Een misser van jewelste.

Hoe kon dit gebeuren?

De deal met LSI werd, zo bleek uit het onderzoek van de Rekenkamer, geregeld door twee topambtenaren, namelijk Carl Berg en Adriaan Visser. Zij wilden hoe dan ook een deal met LSI en hebben zelf onderhandeld. Er was geen controle op wat zij deden. Alleen Hamit Karakus, in die tijd PvdA-wethouder vastgoed, zorgde ervoor dat het te betalen bedrag niet te hoog werd. LSI wilde namelijk 67 miljoen euro hebben voor de grond, maar Karakus stak hier een stokje voor; 52 miljoen was het maximale.

Gemeente Rotterdam verloor miljoenen bij vastgoedproject

Bij de onderhandelingen had de gemeente niet genoeg kennis. De regie was volledig uit handen gegeven. Ambtenaren hadden te weinig kennis van de zaak en reageerden te laat. Hier heeft LSI gretig gebruik van gemaakt. Op basis van het onderzoek zegt de Rekenkamer dat de regeling voor erfpacht onverantwoord en slecht gemotiveerd was. Ook na de aankoop werd onjuiste informatie aangeleverd. Er zou geen risico zijn op betalingsachterstanden van LSI, terwijl de projectontwikkelaar op dat moment al een achterstand had van 2,75 miljoen euro.

Aanbevelingen

Het college dat het rapport onlangs in ontvangst heeft genomen, herkent zich hier niet in en sluit zich niet aan bij de conclusie dat er van alles mis is gegaan. Het rapport zou niet volledig genoeg zijn, terwijl er 2,5 meter aan dossiers en 40 interviews aan ten grondslag liggen. Toch neemt het college de aanbevelingen van de Rekenkamer wel over. Er zal meer aandacht komen voor het aanleveren van de juiste informatie bij dit soort gevallen. Ook moet er meer controle zijn.

Worden de aanbevelingen ook echt doorgevoerd?

Ondanks de aanbevelingen, is het de vraag hoe het in de toekomst verder zal gaan. Berg en Visser bekleden nu namelijk belangrijke posities in het project rondom Feyenoord City. Ook daar gaat het om gebiedsontwikkeling die bestaat uit een combinatie van werken, wonen en recreëren. De gemeente wil opnieuw grond aankopen en verpachten. Het gaat hier om een slordige 60 miljoen euro. Dat nu blijkt dat de beide heren in het verleden niet goed gehandeld hebben, is zorgwekkend, aangezien ze nu weer een flinke vinger in de pap hebben in een groot vastgoedproject.

Bron: NRC.nl