Gemeente Rijswijk overweegt zelf woningen met middenhuur te bouwen om tekort te verlagen

2 november 2020

De gemeente Rijswijk heeft plannen voor zelfstandige woningbouw om zodoende het nijpende tekort aan huizen met een middenhuur te verminderen. Dat zou een terugkeer betekenen van het gemeentelijk woningbedrijf, een organisatieonderdeel dat bij vrijwel alle gemeenten al jaren geleden werd afgeschaft. In de wijk Parkrijk moeten 90 woningen worden gerealiseerd met een huur tussen de 737 en 1000 euro. Het gaat om 50 appartementen en 40 eengezinswoningen. Rijswijk wil dit project in eigen beheer gaan uitvoeren. Momenteel laat het college van B&W onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Landelijk tekort van minimaal 80.000 woningen

In de categorie middenhuur is er in Nederland een tekort van 80.000 woningen. Naar verwachting loopt dit tekort verder op, mede als gevolg van de coronacrisis. Dit is een groot probleem, omdat woningen met een middenhuur nodig zijn voor mensen die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar die ook geen huis kunnen kopen. Deskundigen hebben twijfels over de plannen van de gemeente Rijswijk voor woningbouw in eigen beheer. De gemeentelijke woningbedrijven werden al in de jaren 80 van de vorige eeuw wegbezuinigd. Als gevolg daarvan ontbreekt de benodigde kennis en ervaring bij de gemeentelijke organisatie, zo wordt gevreesd.

Gemeente Rijswijk overweegt zelf woningen met middenhuur te bouwen om tekort te verlagen

Beleggers hebben wel degelijk interesse

De gemeente Rijswijk is van mening dat beleggers geen interesse hebben in woningen in de middenhuur. Maar niets is minder waar, aldus Lucas Brons van Vastgoed Belang, de brancheorganisatie van vastgoedbeleggers. Ook andere deskundigen vinden het vreemd dat de gemeente stelt geen partij te kunnen vinden die dit project wil oppakken. Het enige probleem is volgens hen dat de gemeente te hoge prijzen voor de grond vraagt en de procedures voor het verkrijgen van een vergunning te ingewikkeld en tijdrovend zijn. Maar het college van B&W is van mening dat een lagere grondprijs niet mogelijk is. Daarnaast wil de gemeente niet dat de huren al na enkele jaren stijgen tot boven de grens voor middenhuur.

Rijswijk gokt op de vorming van en woonfonds

Het college van Rijswijk gaat er niet vanuit dat de woningbouw in eigen beheer ertoe leidt dat de  gemeente zoals in de vorige eeuw ook weer zelf woningen gaat verhuren. Er wordt ingezet op samenwerking met een projectontwikkelaar en de woningcorporatie in Rijswijk. Die laatste zou dan het beheer en onderhoud en dus ook de verhuur voor zijn rekening moeten gaan nemen als de huizen eenmaal zijn gebouwd en bewoond. Zo worden de risico’s ook gespreid, is de mening van de gemeente. Er moet halverwege 2021 een plan liggen om de bouw van de woningen in Parkwijk te realiseren.

Bron: NRC Next