Geef VvE’s een grotere rol bij de energietransitie van woningen

9 september 2019

De Vereniging van Eigenaren is een belangrijke spil als het gaat om het uitvoeren van energietransities van gas naar elektriciteit in woningen. De VvE’s worden echter tot nu toe te weinig ingeschakeld om die rol op te pakken. Daardoor stagneert de transitie omdat woningeigenaren niet zelf het initiatief nemen om diverse redenen. Een gemiste kans.

Appartementsrecht blijft een lastig begrip voor veel eigenaren

Wanneer je een appartement of portiekwoning koopt ben je voor een klein stukje mede eigenaar van het complete complex. Daarnaast koop je het gebruiksrecht van jouw eigen appartement. Dat besef leeft lang niet bij alle bewoners van dit soort woningen. Veel VvE’s leiden een grotendeels slapend bestaan. Eens per jaar is er een vergadering en daar komt dan nog geen 5% van de stemgerechtigden opdagen. Maar VvE’s kunnen wel degelijk een belangrijke rol spelen als het gaat om de op handen zijnde energietransitie van gas naar elektriciteit. Zij zijn immers de verbindende factor die ervoor moet zorgen dat bewoners samen het initiatief nemen.

Geef VvE’s een grotere rol bij de energietransitie van woningen

1,5 miljoen woningen maken deel uit van een VvE

In Nederland zijn zo’n 125.000 VvE’s. Die zijn natuurlijk niet allemaal even groot. Er zijn er zelfs waar maar 1 woning deel uitmaakt van de vereniging. Maar desondanks zijn circa 1,5 miljoen woningen onderdeel van zo’n Vereniging van Eigenaren. Dat maakt hen een wezenlijk onderdeel van het totale woningbezit in Nederland. Vooral in de 4 grote steden maakt een relatief groot deel van de woningen deel uit van een VvE, in Amsterdam is het zelfs meer dan de helft van het totale woningaanbod. Als er al contact gezocht wordt met VvE’s door gemeenten om de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken richt men zich vrijwel alleen op de grote VvE’s. En dat zijn er niet veel. Slechts 15% van alle verenigingen heeft meer dan 20 woningen onder zich. Door de kleine en middelgrote verengingen te negeren blijven belangrijke kansen liggen.

70% van de VvE’s valt buiten de boot

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er wordt onderzocht of het mogelijk is om leningen voor woningaanpassingen aan VvE’s te verstrekken. Daarbij richt men zich nadrukkelijk op de grotere verenigingen. Dat betekent dat zo’n 70% van alle VvE’s in Nederland buiten de boot valt. Het is echt essentieel om ook kleinere verenigingen bij de verduurzaming van woningen te betrekken omdat anders een groot deel van de huizen wordt overgeslagen. De versnippering is daarbij zeker een probleem, maar het is geen onoverkomelijk bezwaar. Door deze VvE’s uit te nodigen voor een gesprek en op die manier te proberen tot gezamenlijke afspraken te komen valt er zeker winst te behalen.

Bron: Stadszaken.nl