Wat gaat er gebeuren met de sociale huurwoningen van Vestia?

6 februari 2020

De in zwaar weer verkerende woningcorporatie Vestia heeft een groot aantal sociale huurwoningen in het woningenbestand. Woningcorporaties willen deze huizen graag overnemen. Maar daarvoor is geld nodig. Geld dat de corporaties niet hebben. Daarom willen ze dat het Rijk bijspringt om ervoor te zorgen dat deze woningen voor sociale huur behouden blijven. Als er geen hulp komt is de vrees dat zo’n 10.000 woningen worden verkocht aan investeerders die ze vervolgens voor de verhuur gaan uitgeven, maar dan wel met huurprijzen die ver boven de sociale huur liggen. Zes gemeenten en de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland roepen daarom de regering op om dit te verhinderen.

Kwijtschelding van overdrachtsbelasting is een optie

Woningcorporatie Vestia wil zo’n 10.000 woningen verkopen, onder andere in Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Barendrecht en Bergeijk. Het geld heeft Vestia nodig om uit de financiële problemen te komen die ontstonden door risicovolle beleggingen. Als het Rijk zou besluiten om de overdrachtsbelasting kwijt te schelden voor de aankoop van deze huizen scheelt dit voor de corporaties ruim 30 miljoen euro.

Wat gaat er gebeuren met de sociale huurwoningen van Vestia

Rechtszaak tegen Vestia verloren

Meerdere gemeenten spanden een rechtszaak aan tegen woningcorporatie Vestia. Vestia hevelt namelijk systematisch woningen over naar de vrije sector zodat er meer huur binnenkomt. De gemeenten verwijten Vestia dat zij op die manier onrechtmatig woningen onttrekken aan het sociale huurwoningen aanbod. De rechter gaf Vestia gelijk, er is hoger beroep ingesteld. In sommige gemeenten heeft alleen Vestia sociale huurwoningen. Als die verdwijnen blijft er niets over voor mensen met een laag inkomen of jongeren. Het gevolg zal zijn dat deze mensen wegtrekken om zich elders te vestigen. Dit is onwenselijk en daarom willen de gemeenten dat de huizen aan corporaties worden verkocht. Vestia heeft die intentie ook, maar dan moet dit financieel natuurlijk wel haalbaar zijn.

Bron: NRC Next