Forse huurverhogingen voor studenten met tijdelijk huurcontract

8 april 2021

Studenten die een kamer huren krijgen steeds vaker een tijdelijk huurcontract. Ze kunnen hun kamer niet meer voor onbepaalde tijd huren, maar tekenen een contract voor een jaar of voor 2 jaar. Als het contract verlengd moet worden, wordt er meteen een fors hogere huurprijs in rekening gebracht. Doel van deze regeling, die in 2016 inging, was bedoeld om doorstroming te bevorderen. Ook zaten huiseigenaren niet meer ‘vast’ aan huurders waar ze om bepaalde redenen vanaf wilden. Maar voor studenten pakt dit vaak heel vervelend uit.

Op zoek naar een andere kamer

Studenten die nu in steden als Groningen, Amsterdam, Eindhoven of Utrecht een kamer vinden, vaak na lang zoeken, zijn niet zeker dat ze daar hun hele studie kunnen blijven. Als de huurbaas een reden heeft om de huurder te willen laten vertrekken, dan is dat vrij eenvoudig. Het tijdelijke huurcontract wordt niet verlengd. Als de student wel kan blijven dan gaat dit niet zelden gepaard met een forse huurverhoging. Bij een doorlopend huurcontract is de jaarlijkse huurstijging aan een maximum gebonden. Als er een nieuw tijdelijk huurcontract wordt getekend geldt deze regel niet.

Forse huurverhogingen voor studenten met tijdelijk huurcontract

Studenten durven niet te protesteren

Wanneer studenten een tijdelijk huurcontract hebben durven ze niet naar de huurcommissie te stappen als de huur te hoog is of vanwege achterstallig onderhoud. De huurder kan hier namelijk de perfecte aanleiding in zien om het tijdelijke contract niet te verlengen. Huurteams in de grote studentensteden adviseren studenten dan ook om pas naar de Huurcommissie te stappen als het huurcontract al bijna is afgelopen en ze er geen nadeel van ondervinden als dit niet verlengd wordt. Een aanpassing in de wet maakt het nu mogelijk dat een tijdelijk huurcontract eenmalig met nogmaals een tijdelijk contract mag worden verlengd. Daarna moet de huurder een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Of dat veel zal helpen betwijfelen de studenten. Nu al is er de mogelijkheid om een contract voor 5 jaar te geven. Maar dit gebeurt vrijwel nooit.

Vastgoedbelang: Er moet meer gebouwd worden

Laurens van de Noort,  directeur van Vastgoedbelang, de grootste vereniging van particuliere vastgoedbeleggers, zegt dat hij de klachten van studenten niet herkent. Hij snapt wel waarom vastgoedeigenaren graag met een tijdelijk huurcontract werken. Zo kunnen ze afscheid nemen van hun huurder op het moment dat ze het pand willen verkopen om bijvoorbeeld hun pensioenvoorziening te incasseren. Het probleem zit hem in het feit dat er structureel te weinig huizen zijn. Er moet meer worden gebouwd, aldus Van de Noort. Dat dat besef ook in Den Haag leeft is duidelijk. Maar er zitten helaas de nodige haken en ogen aan meer bouwen.

Bron: NRC Next