Financiële verschillen tussen huizenkopers en huurders worden steeds groter

9 februari 2021

De Nederlandsche Bank heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de financiële verschillen tussen huizenkopers en huurders. Volgens de bank worden die verschillen alleen maar groter. De huurder wordt ten opzichte van de huizenkoper flink benadeeld. Daarom wordt het tijd om het financiële stelsel op dit punt te herzien, zo bepleit DNB. De kloof zorgt ervoor dat de huurmarkt zich niet gezond ontwikkelt en dat zou moeten veranderen.

Huurders bouwen geen vermogen op

Het belangrijkste verschil is dat huurders geen vermogen opbouwen. Wanneer iemand een huis koopt van 3 ton, dan heeft diegene na 30 jaar een woning die is afgelost en die flink in waarde is gestegen. De woonlasten dalen flink, omdat er geen hypotheek meer hoeft te worden afgelost. Een huurder in de vrije sector met een huis van gelijke waarde bouwt geen vermogen op, maar betaalt op dat moment zo’n 2.300 euro huur per maand, rekening houdend met een gemiddelde huurstijging van 2% per jaar. De vrije sector omvat slechts 7% van de woningmarkt en wordt daarom nogal eens ‘vergeten’ zo bepleit DNB. De aandacht gaat vooral uit naar sociale huurwoningen (33%) en koopwoningen (60%).

Financiële verschillen tussen huizenkopers en huurders worden steeds groter

Een gezonde huurmarkt is goed voor het financiële stelsel

Als de financiële verschillen tussen huizenkopers en huurders minder groot zouden zijn, dan heeft dat een gunstige uitwerking op de economie. Als huren makkelijker en aantrekkelijker zou zijn dan zouden mensen makkelijker van baan wisselen om hogerop te komen, omdat verhuizen met een huurwoning immers makkelijker is. Doordat er meer doorstroming is verdwijnen de nu soms jarenlange wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning. Er is nu een grote groep mensen die niet in staat is om een woning te kopen, omdat de huizenprijzen de pan uit rijzen. Maar ze verdienen te veel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Deze groep is afhankelijk van de 7% vrije sector huurwoningen, en dat is veel te weinig.

DNB pleit voor minder stimulering voor koopwoning

DNB pleit ervoor om de verschillen tussen huren en kopen geleidelijk af te schaffen. De hypotheekrenteaftrek wordt al afgebouwd. Maar er kan ook nog voor worden gekozen om het vermogen in de woning geleidelijk te verplaatsen van box 1 naar box 3 voor de inkomstenbelasting en het huurwaardeforfait gelijk te trekken voor huurders en kopers. Op deze manier wordt het financieel gezien aantrekkelijker om een woning te huren. De Vereniging Eigen Huis vindt de redenering van DNB kort door de bocht. Het is volgens de vereniging niet eerlijk om kopers van woningen nu ineens onevenredig zwaar te belasten om huurders tegemoet te komen. Het volgende kabinet mag zich over deze kwestie gaan buigen, aldus DNB.

Bron: NRC Next