Financiële crisis bij Britse gemeenten

22 april 2024

Een aantal Britse gemeenten bevindt zich in een ernstige financiële crisis, waarbij ze gedwongen worden hun gebouwen te verkopen om de begrotingskloof te dichten.

Radicale bezuinigingen in Birmingham

Birmingham, de op een na grootste stad van Engeland, neemt drastische maatregelen zoals het schrappen van cultuursubsidies, ontslag van 600 ambtenaren en beperkingen in openbare diensten. Deze maatregelen gaan gepaard met een belastingverhoging van 21% voor inwoners.

Noodprocedure van financiële nood

Birmingham bevindt zich in de financiële noodprocedure die gelijkstaat aan een gemeentelijk faillissement in het Verenigd Koninkrijk. De stad moet niet alleen bezuinigen, maar ook een vijfde van haar vastgoedportefeuille verkopen om de begrotingskloof te dichten.

Verkoop van gemeentelijke bezittingen

Naast ingrijpende bezuinigingen verkoopt Birmingham bedrijfspanden, kinderopvangcentra, buurthuizen en kavels om financiële tekorten aan te pakken. Er wordt gespeculeerd over het lot van iconische bezittingen zoals de bibliotheek en het Birmingham Museum and Art Gallery.

Brede problematiek in Britse gemeenten

Birmingham is niet alleen in haar financiële problemen; veel Britse gemeenten worden aangemoedigd door de regering om bezittingen te verkopen. Recentelijk heeft de regering vastgesteld dat £23,2 miljard aan lokale bezittingen mogelijk verkocht kunnen worden.

Bron: fd.nl