De fatale flatbrand in Arnhem laat bewoners ontredderd achter

17 januari 2020

In de Nieuwjaarsnacht kwamen in een flat in Arnhem een vader en zoon om het leven nadat er brand uitbrak en het gezin vast kwam te zitten in de lift. De ontzetting over deze fatale brand in Arnhem was landelijk nieuws. Inmiddels zitten de bewoners van de flat in Arnhem-Zuid met de naweeën van deze tragische gebeurtenis. De voordeur van de flat is nog steeds dichtgespijkerd. Er is een noodlift aangebracht, maar die durft lang niet iedereen te gebruiken. De lucht van gesmolten plastic hangt nog steeds in en om het gebouw.

Een Vogelaarwijk in verval

In de jaren zestig van de vorige eeuw verrezen de flats in de wijk Immerloo in Arnhem-Zuid, waar de fatale brand plaatsvond. De huizen waren bedoeld om de grote vraag naar woningen op te lossen die ook toen al speelde. Inmiddels zijn de flatgebouwen zo’n 60 jaar oud en dat is te zien aan de woningen. Veel bewoners kampen met klachten zoals schimmel in hun huis. Vanaf de jaren 80 al nam de onveiligheid en criminaliteit toe in de wijk. Het werd zelfs een Vogelaarwijk, genoemd naar de toenmalige minister Ella Vogelaar van Volkshuisvesting, maar tot structurele verbeteringen kwam het niet omdat het subsidiegeld al snel op was.

De fatale flatbrand in Arnhem laat bewoners ontredderd achter

Geen huismeester meer voor Immerloo

Dat de bank in de hal stond, waardoor de fatale brand in Arnhem ontstond, is onder andere te wijten aan het feit dat de huismeester van de flat Immerloo niet meer aanwezig was. Tot voor kort was er een huismeester die mensen aansprak op ongewenst gedrag. Maar dat gebeurt nu dus niet meer. Er worden spullen over de galerij naar beneden gegooid, er ligt zwerfafval. De gevolgen van de brand hadden als gevolg daarvan nog veel groter kunnen zijn, aldus de bewoners.

Is er nog hoop voor Immerloo?

Immerloo behoort tot één van de armste wijken van Nederland. Er wonen vooral statushouders, mensen met sociaal-psychische problemen of mensen die al hun halve leven in de schulden zitten. Dat veroorzaakt veel problemen. De huismeester verdween en maakte plaats voor woonconsulenten en wijkteams. Die doen hun best, maar veel bewoners weten de weg niet te vinden, omdat ze het te druk hebben met hun eigen problemen. Burgemeester Marcouch van Arnhem erkent het probleem. Naar zijn mening moet er toch echt iets gebeuren voor wijken als Immerloo om te voorkomen dat de verpaupering nog verder doorzet. Hier ligt ook duidelijk een taak voor de landelijke overheid. Tot die tijd blijven sommige bewoners hun best doen om voor elkaar te zorgen. Over de schuldvraag van de fatale brand in Arnhem is al genoeg gezegd, vinden ze. De vraag is nu niet meer wiens schuld dit is, maar hoe de groeiende problemen moeten worden opgelost.

Bron: NRC Next