Experts bezorgd over herzieningen in Mpg: “Weinig helderheid over impact op bouwmaterialen”

22 februari 2024

De voorgestelde wijzigingen in de Milieuprestatie gebouwen (Mpg) zullen de milieu-impact van materialen veranderen, maar experts hebben twijfels over de berekeningen.

Aanpassingen in de Mpg-regelsTwee bouwpioniers maken hun droom waar rijtjeshuizen bouwen van duurzaam hout

Vanaf 2025 ondergaat de Mpg aanzienlijke wijzigingen, waaronder een aparte eis voor kleine woningen en meer milieueffecten die worden meegenomen in de berekening. Deze veranderingen zijn bedoeld om beter aan te sluiten op Europese regelgeving.

Onduidelijkheid over impact op materialen

Deskundigen maken zich zorgen over de effecten van de nieuwe regels op materialen zoals hout. De strengere eisen en toevoeging van meer milieueffecten kunnen de Mpg-scores van materialen veranderen, met mogelijk negatieve gevolgen voor de Nederlandse houtbouwambities.

Impact op bouwmaterialen

Er is bezorgdheid over de impact van de nieuwe dataset op verschillende materialen. Hout, beton en synthetische isolatie vertonen grote afwijkingen in milieuprestaties ten opzichte van de huidige gegevens. CO2-emissies worden zwaarder meegerekend, wat invloed heeft op de scores van materialen.

Onzekerheid over berekeningen

Experts vinden dat sommige milieueffecten onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn. De nieuwe dataset roept vragen op over de validiteit van de berekeningen en de impact ervan op beleidsdoelstellingen, zoals het stimuleren van natuurlijke en biobased materialen.

Kritiek en onduidelijkheid

De introductie van de nieuwe regels stuit op kritiek vanuit de sector, mede vanwege de beperkte toelichting en de complexiteit van de berekeningen. Er is behoefte aan meer betrokkenheid van wetenschappers en het maatschappelijk middenveld bij de consultatie om de effecten beter te begrijpen.

Bron: cobouw.nl