Elektrische auto’s: problemen op het stroomnet en de oplossing

5 maart 2024

De avondpiek: symptoom van een groter probleem

Elektrische auto’s veroorzaken grote problemen op het elektriciteitsnet door de piek in stroomverbruik tijdens de avonduren. Stedin, netbeheerder, waarschuwt dat dit tot stroomtekorten kan leiden. Echter, Michiel Cuppen van autodeelbedrijf Greenwheels betoogt dat we verder moeten kijken dan de avondpiek en ons autobezit in het algemeen onder de loep moeten nemen.

Waarom meer auto’s problematisch is

Cuppen stelt dat elektrificatie van het autopark niet de oplossing is. Meer elektrische auto’s leiden tot meer files, parkeerproblemen, milieuschade en inefficiënt gebruik van de openbare ruimte. De focus op elektrificatie lost de kern van het probleem niet op: te veel auto’s op de weg.

De oplossing: minder auto’s

De beste manier om de avondpiek én andere autogerelateerde problemen te tackelen, is volgens Cuppen door te zorgen voor minder auto’s op de Nederlandse wegen. De overheid kan dit bewerkstelligen door:

 • Financiële impulsen voor autobezit te stoppen: subsidies op (tweedehands of nieuwe) elektrische auto’s afschaffen.
 • Het openbaar vervoer te subsidiëren: investeren in frequentie, bereikbaarheid en comfort.
 • Fietsers te stimuleren: betere infrastructuur en fietspaden aanleggen.
 • Parkeerkosten te verhogen: ontmoediging van autogebruik in steden.
 • Autodelen te promoten: alternatieven voor autobezit stimuleren.
 • Verantwoordelijkheid van de autobezitter

Cuppen benadrukt ook de verantwoordelijkheid van de autobezitter. Hij roept hen op om hun eigen consumptiegedrag te evalueren en zich te realiseren dat autobezit negatieve gevolgen heeft voor de samenleving, zoals:

 • Vertraging van de woningbouw
 • Vuilnisbelasting
 • Grondstoffenuitputting
 • Langere files
 • Alternatieven voor autobezit

Cuppen concludeert dat autobezit en laden wanneer het uitkomt niet vanzelfsprekend zijn. Hij pleit voor een bredere discussie over mobiliteit en de ontwikkeling van alternatieven, zoals autodelen en het gebruik van het openbaar vervoer. Door samen te werken kunnen we de avondpiek én andere autogerelateerde problemen oplossen.

Bron: fd.nl