De economie van Amsterdam zucht onder negatieve factoren

1 juli 2019

Het zou economisch veel beter kunnen gaan met Amsterdam. Maar er is een aantal factoren waardoor de groei van de Nederlandse hoofdstad wordt geremd. Dat de groei wordt geremd komt door de eis tot verduurzaming die de regering landelijk oplegt, de vergrijzing en de ontwikkeling van de huizenprijzen, die fors hoger liggen dan in de rest van Nederland.

Het rapport Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam, dat jaarlijks wordt gepresenteerd door de VU Amsterdam, TNO en NEO Observatory is er duidelijk over: De economie van de stad groeit al 6 jaar, maar de klad dreigt er in te komen. Vorig jaar was de groei nog 3,4%, dit jaar zakt dat al naar 2,8% en voor 2020 wordt een groei van 2,3% verwacht. De economie van Amsterdam zit daarmee nog steeds boven het landelijk gemiddelde. Maar deskundigen zien wel een kantelpunt.

Investeren in verduurzaming is noodzakelijk

De afgelopen 25 jaar is het Amsterdam voor de wind gegaan, zelfs tijdens de economische crisis. Het moment is nu gekomen om die ‘winsten’ te investeren in verduurzaming van de stad, want dat is hard nodig. Gebieden als het Westelijk Havengebied en bedrijven als Tata Steel en Schiphol vragen daarbij speciale aandacht. Ook qua arbeidsparticipatie loopt Amsterdam tegen zijn grenzen aan. De stad kent een werkloosheid van slechts 4%. Dit betreft vooral mensen die ‘in between jobs’ en dus kort werkloos zijn en daarnaast een groep die structureel werkloos is door medische of sociale omstandigheden. Dit maakt heet voor bedrijven lastig om geschikt personeel te vinden voor hun vacatures.

Huizenprijzen debet aan vergrijzing

Dat Amsterdam en de stedelijke regio er omheen vergrijzen komt ook omdat jonge mensen geen huis kopen in Amsterdam. Ze zouden dat wel willen, maar de hoge huizenprijzen maken het voor een starter of jong gezin onmogelijk. Gevolg: Zij verlaten Amsterdam om zich elders te vestigen waar de huizenprijzen nog enigszins acceptabel zijn. Het is belangrijk om de verduurzaming in de komende jaren vorm te geven, concluderen de onderzoekers. Maar aan elke groei zitten grenzen. Zeker als je praat over de meest welvarende regio van een land dat tot de meest welvarende ter wereld behoort.

Bron: NRC Next