‘Duurzaam bouwen kost veel geld, maar levert nog meer op’

13 mei 2024

Duurzaamheidsstrategie van KlokGroep: Verder dan de wet

KlokGroep zet hoog in op duurzaamheid met een eigen duurzaamheidsstandaard die verder gaat dan de wettelijke vereisten. Deze aanpak is ingegeven door de wens om klimaatverandering tegen te gaan en een sterke concurrentiepositie te behouden.

Ambitieuze doelen en maatregelenNoord-Brabants samenwerkingsverband Lente pleit voor meer houtbouw in Nederland

De duurzaamheidsstandaard van KlokGroep stelt ambitieuze doelen, zoals het realiseren van energieneutrale woningen, groene daken en het behouden en versterken van biodiversiteit. Ook streven ze naar een lage Milieuprestatie voor gebouwen (Mpg). Deze doelen gaan verder dan de huidige wetgeving.

Impact en uitdagingen in de markt

KlokGroep past haar duurzaamheidsstandaard toe op het merendeel van haar projecten, wat een aanzienlijke impact heeft. Ze merken echter uitdagingen, vooral in de betaalbaarheid van duurzame producten en het gebrek aan beschikbare materialen die goed worden gewaardeerd in milieuberekeningen.

Kosten en toekomstperspectief

Op dit moment brengt duurzaam bouwen extra kosten met zich mee, maar KlokGroep ziet het als een langetermijninvestering in een duurzame toekomst. Ze geloven dat innovaties in duurzame materialen en technologieën de kostprijs uiteindelijk zullen verlagen.

Interne acceptatie en motivatie

Hoewel niet alle medewerkers direct enthousiast waren, groeit het draagvlak binnen KlokGroep, vooral onder jongere werknemers die duurzaamheid als belangrijk criterium zien bij het kiezen van een werkgever. Door interne opleidingen en het integreren van duurzaamheidsaspecten in alle bedrijfsprocessen, wordt duurzaamheid steeds meer omarmd binnen de organisatie.

Bron: cobouw.nl