Duizenden huurders kloppen aan bij hun verhuurder voor uitstel van betaling

27 mei 2020

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben al ruim 9.000 huurders contact opgenomen met hun verhuurder vanwege betalingsproblemen voor de huur van hun woning. Ook het betalen van de huur voor bedrijfspanden zorgt voor problemen. Vooral de getroffen sectoren zoals de horeca hebben het zwaar. Op zondag 15 maart moesten zij per direct sluiten en deze situatie duurt tot in ieder geval 1 juni. Ook dan mogen restaurants en cafés maar beperkt gasten ontvangen. Dit leidt niet zelden tot forse financiële problemen. Corporaties bekijken van geval tot geval op welke manier ze deze huurders tegemoet kunnen komen.

Geen financiële buffer meer

Veel restauranthouders bouwen juist vanaf het voorjaar een buffer op. In de herfst en winter zijn de terrassen vaak gesloten en komen er dus minder gasten. De buffer wordt gebruikt om deze magere maanden op te vangen. Door de gedwongen sluiting van de horeca ontstaan er nu grote betalingsproblemen voor de huur bij veel horeca exploitanten. De coronacrisis is bij woningcorporaties goed voelbaar. De huurachterstand, die al jaren afnam, wordt nu weer hoger, zo meldt overkoepelend orgaan Aedes aan NRC Next.

Duizenden huurders kloppen aan bij hun verhuurder voor uitstel van betaling

Aantal huurders met problemen relatief klein

Slechts 0,5% van de huurders heeft zich tot nu toe bij de corporatie gemeld met betalingsproblemen voor de huur. Dat is relatief weinig, maar eenvoudig te verklaren. De meerderheid van de huurders van corporatiewoningen heeft een vast inkomen in de vorm van een uitkering of pensioen. Deze inkomens lopen uiteraard gewoon door. Ondernemers, de groep die vooral door de coronacrisis in de problemen is gekomen, wonen meestal in vrije sector huurwoningen of een koophuis. Daarnaast is er volgens Aedes altijd een groep die ‘de kop in het zand steekt’ en zich nog niet heeft gemeld.

Huurders van bedrijfspanden in problemen

Corporaties verhuren ook vaak kleine bedrijfsruimtes en ook daar vallen klappen. Vooral kleine ondernemers in getroffen sectoren krijgen te maken met betalingsproblemen voor de huur omdat hun inkomen geheel of gedeeltelijk is weggevallen. Ook voor deze groep proberen de corporaties hulp op maat te bieden met een betalingsregeling voor de huur. Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor steun als ze vanwege het wegvallen van hun inkomen door de coronacrisis de huur en andere vaste lasten niet meer kunnen betalen. De regering heeft hiervoor verschillende regelingen opgetuigd waarop ondernemers een beroep kunnen doen.

Huurverhogingen gaan wel gewoon door

Ondanks dat de corporaties de huurders van woningen en bedrijven tegemoet willen komen, gaan de geplande huurverhogingen per 1 juli wel gewoon door. De corporaties wilden niet meewerken aan het bevriezen van de huur, omdat slechts een klein deel van de huurders vanwege de coronacrisis in de problemen zit. Voor deze groep wordt, als ze zich melden, maatwerk geregeld. Als de horeca per 1 juni weer open mag, komt er hopelijk snel weer geld in het laatje en kan de uitgestelde huur vóór het einde van het jaar alsnog worden voldaan.

Bron: NRC Next