Drastische daling in huuraanbod in grote steden

10 juli 2023

Het aanbod van huurwoningen in de vijf grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven) is afgelopen kwartaal met maar liefst 27% gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Tegelijkertijd is de gemiddelde prijs per vierkante meter in deze steden gestegen tussen de 5% en ruim 7%, zo meldt woningplatform Pararius.

Grote steden hebben te maken met een toenemende vraag

De daling in het huuraanbod in de grote steden staat in schril contrast met de stijgende vraag naar huurwoningen. In het tweede kwartaal van 2023 vertegenwoordigden de vijf grote steden slechts 39% van het totale huuraanbod op Pararius, terwijl dit percentage in dezelfde periode van 2022 nog op 46% lag.

Kabinet op zoek naar gulden middenweg tussen tevreden huurders en tevreden huizenbeleggers

Verklaring voor de daling

Jasper de Groot, directeur van Pararius, noemt de daling “geen verrassing” en schrijft deze toe aan maatregelen van het kabinet om de woningmarkt te verbeteren. Volgens Pararius is het aanbod in de grote steden afgenomen sinds de invoering van de hervorming van het woningwaarderingsstelsel in mei 2022. Veel woningen in de vrije sector vielen daardoor terug naar de sociale sector en werden vervolgens niet opnieuw verhuurd, maar verkocht. Dit heeft nadelige gevolgen voor huurders die niet in aanmerking komen voor sociale huur en niet willen of kunnen kopen, aldus De Groot.

Opkoopbescherming als maatregel

Een van de maatregelen om de woningmarkt te hervormen, is de opkoopbescherming. Gemeenten kunnen wijken aanwijzen waar beleggers geen goedkope en middeldure woningen meer kunnen kopen. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het Kadaster is gebleken dat landelijk ongeveer tweeduizend woningen in handen zijn gekomen van kopers die anders eigendom zouden zijn geworden van vastgoedbeleggers. Woningen die in bezit zijn van beleggers worden meestal verhuurd aan mensen met lagere inkomens dan kopers. De opkoopbescherming heeft de kansen van starters met een middeninkomen vergroot, terwijl lagere inkomens verder werden benadeeld, aldus de onderzoekers.

Bron: FD.nl