Demografische Uitdagingen in Europa: Krimp en Bevolkingsdruk

22 januari 2024

Macron Pleit voor ‘Demografische Herbewapening’

Na de oproep van de Nederlandse Staatscommissie om de bevolkingsgroei te beperken, kondigde de Franse president Macron een ‘demografische herbewapening’ aan. Dit komt als reactie op dalende geboortecijfers in Frankrijk, die sinds 2010 met 20 procent zijn gedaald.

Europese Zorgen over Bevolkingsdruk en Krimp

Terwijl Nederland zich zorgen maakt over te snelle bevolkingsgroei, ervaren negen van de tien snelst krimpende landen ter wereld sterke bevolkingsdalingen, voornamelijk in Centraal- en Oost-Europa. Arbeidsmigratie binnen de eengemaakte Europese markt draagt bij aan ongelijkheden en druk op de beroepsbevolking.

Liberalisering en de Uitdagingen

Liberalisering in Europa, aangemoedigd door landen zoals Nederland, heeft geleid tot uitwassen, vooral in dichtbevolkte gebieden. Negen van de tien snelst krimpende landen ondervinden de gevolgen van lage geboortecijfers en arbeidsmigratie, wat de druk op de beroepsbevolking verhoogt.

Reflectie in Brussel: Vrijheid om te Blijven

In Brussel wordt nagedacht over de ongelijkheden binnen de interne markt en mogelijke maatregelen, zoals arbeidsmigratie. Voormalig Italiaans premier Letta pleit voor een bredere visie op de interne markt, waaronder ‘de vrijheid om ergens te blijven’.

Complex Dilemma: Bevolkingskrimp en Anti-Migratiesentiment

Europa staat voor een complex dilemma: vergrijzing en krimp enerzijds en bevolkingsdruk en anti-migratiesentiment anderzijds. Eurostat schat dat het aandeel Europeanen in de wereld tot 2070 met 2 procentpunt zal dalen, wat de mondiale concurrentiekracht van Europa onder druk zet.

Toekomstperspectief en Europese Race voor Talent

Eurocommissaris Johansson schat dat de EU jaarlijks een miljoen arbeidsmigranten nodig heeft om de beroepsbevolking op peil te houden. Echter, groeiende weerstand tegen migranten in veel Europese landen creëert een uitdaging. De Europese Commissie erkent dat Europa de mondiale race voor talent verliest en stelt voorstellen voor het makkelijker aantrekken van kennismigranten voor.

Ursula von der Leyen: Demografie Belangrijk en Mogelijk Urgent

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen benoemt demografie als “altijd belangrijk maar nooit urgent”. Dit kan de komende jaren echter veranderen, gezien de complexe demografische uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd.

 

Bron: NRC