Deel huurwoningen uit vrije sector wordt sociale huurwoning

26 september 2019

Het kabinet kijkt volop naar maatregelen om de woonlasten voor burgers te beperken. Eén daarvan is een wet die al te sterke stijging van de huren moet beperken. Hierdoor zal wellicht een deel van het woningaanbod verschuiven van de vrije sector naar de sociale sector. Dit komt omdat het kabinet voorstelt om de huur mede te laten bepalen door 33% van de WOZ waarde. Momenteel is deze waarde voor de huurbepaling niet gemaximeerd. De WOZ waarde van woningen is de afgelopen jaren fors gestegen, en de huren stegen navenant mee.

Deel huurwoningen uit vrije sector wordt sociale huurwoning

Vooral consequenties voor particuliere beleggers

Bij de wisseling van huurder wordt de huur vaak aangepast aan de huidige norm. Dit houdt vaak een flinke stijging in. Als de plannen van het kabinet doorgaan zullen de woonlasten voor burgers minder snel stijgen voor een deel van de woningen. Vooral particuliere beleggers krijgen hiermee te maken. Hun woningen mogen, als nog slechts 33% van de WOZ waarde deel uitmaakt van de huurprijs, minder hard stijgen in prijs. Daardoor zal een deel van deze huizen terugvallen in de sociale sector. Woningcorporaties hebben ook wel ‘duurdere’ huizen, maar verhuren die sowieso al voor een sociale huurprijs. Omdat veel particuliere beleggers een huurwoning gebruiken om te sparen, voor de aflossing van hun eigen woning of voor hun pensioen, zullen zij dit zeker gaan merken.

Duizenden woningen komen in aanmerking

In Nederland komen waarschijnlijk duizenden woningen in aanmerking voor een stap terug naar de sociale sector als deze maatregel wordt doorgevoerd. Wethouders van vooral de grote steden waar de huren de afgelopen jaren fors zijn gestegen juichen de maatregel toe. Het is volgens hen een ‘stap in de goede richting’ om voldoende betaalbare woningen in de stad beschikbaar te houden. Of de plannen doorgaan zal in de loop van de tijd duidelijk worden.

Bron: Het Financieele Dagblad