De Wet Kwaliteitsborging Bouwen moet opdrachtgevers beschermen

27 mei 2019

Bij de oplevering van bijvoorbeeld een woning moet je als koper van hoge huize komen wil je alle eventuele gebreken en tekortkomingen opmerken. En als je dat niet doet dan vang je op een later moment in veel gevallen bot bij de bouwer of projectontwikkelaar. De nieuwe Wet Kwaliteitsborging Bouwen moet daar verandering in gaan brengen. Deze wet werd in mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer debatteerde al in juni 2017 over deze wet. Op verzoek van verantwoordelijk minister Ollongren werd de verdere behandeling uitgesteld omdat eerst nog vragen moesten worden beantwoord. Het laatste debat over de wet in de Tweede Kamer was eind april 2019. Daarna werd het voorstel aangenomen en aan de Eerste Kamer voorgelegd.

De Wet Kwaliteitsborging Bouwen moet huizenkopers beschermen

Nieuw stelsel van kwaliteitsborging bij bouwen

De belangrijkste pijler van de wet is een systeem van kwaliteitsborging, waarbij de positie van zowel de zakelijke als de particuliere koper wordt beschermd. De aannemer moet, als het ‘bouwwerk’ wordt opgeleverd aantonen dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan. Als er gebreken worden geconstateerd moet de aannemer deze herstellen. Ook moet hij de opdrachtgever voor de bouw informeren hoe de extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn gedekt.

Bij de koop van een nieuwbouwhuis wordt een deel van de koopsom in depot gehouden door de notaris. De opdrachtgever, ofwel de koper van de woning, kan aangeven gebruik te willen maken van zijn opschortingsrecht. Dit houdt in dat de aannemer pas betaald wordt als er aan voorwaarden is voldaan met betrekking tot het oplossen van geconstateerde gebreken.

Bron: Website Eerste Kamer