Coronacrisis verandert woonbehoefte in Nederland

17 juni 2020

De coronacrisis zorgt ervoor dat we anders gaan kijken naar wonen en werken. Toen de intelligente lockdown in maart 2020 werd ingesteld gingen veel mensen thuiswerken. Toen na verloop van tijd de maatregelen werden versoepeld kwamen veel medewerkers en ook bedrijven tot de conclusie dat gedeeltelijk thuiswerken heel goed mogelijk is. De kans is dan ook groot dat het niet meer wordt zoals het was, ook als de coronacrisis voorbij is. Dit zorgt wel voor nieuwe eisen aan woningen, er moet ruimte zijn om privé en werk goed te combineren.

Investeren in gemengde leefomgevingen

Het nieuwe normaal vraagt om een omslag in denken. In plaats van zonder voorbehoud woonwijken uit de grond te stampen moet er goed worden nagedacht hoe wonen en werken beter kunnen worden gecombineerd. Er moet geïnvesteerd worden in wijken waar ruimte is voor zowel wonen als werken. Dit roep grote vraagstukken op. Moet er wel fors worden geïnvesteerd in wegen en het openbaar vervoer als daar straks wellicht veel minder gebruik van wordt gemaakt? Moeten huizen groter worden omdat er ook ruimte moet zijn om te werken? Dit soort vragen zal in de nabije toekomst maatgevend worden voor het nemen van beslissingen over bouwprojecten en infrastructuur.

Coronacrisis verandert woonbehoefte in Nederland

Kansen pakken om in te spelen op de veranderde samenleving

We kunnen er niet omheen: de coronacrisis heeft de maatschappij voorgoed veranderd. Ook als de epidemie voorbij is zal het niet meer worden zoals het was in sommige opzichten. Architecten en projectontwikkelaars moeten hierop inspelen en bouwen volgens de nieuwe normen. Ondernemers moeten kunnen ondernemen, mensen moeten kunnen wonen en tussen dat wonen en werken moet de juiste balans worden gevonden. Een grote uitdaging die volop mogelijkheden biedt.

Bron: Het Financieele Dagblad