Circulair bouwen krijgt prioriteit bij het Rijksvastgoedbedrijf

30 oktober 2022

Vanaf 2023 worden alle projecten van het Rijksvastgoedbedrijf circulair aanbesteed. Door voor circulair bouwen te kiezen wil het Rijk een duidelijk signaal afgeven. Het gaat daarbij om zowel nieuwbouw, renovatie als sloop. Bouwers die zo veel mogelijk gebruik maken van gerecyclede materialen krijgen de voorkeur. Vanaf 20230 moeten alle projecten in opdracht van de Rijksoverheid circulair worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor het beheer van gebouwen van het Rijk.

Aanbesteding met verschillende niveaus

Bij de aanbesteding van projecten werkt het Rijksvastgoedbedrijf met verschillende niveaus. Voor nieuwbouw geldt bijvoorbeeld een maximale MilieuPrestatieGebouw-score. Dat houdt in dat de bouwer volledig gebruik maakt van gerecycled of biobased materiaal. Ook moet het gebouw zodanig van constructie zijn dat bij sloop vrijwel al het materiaal kan worden hergebruikt. De overheid gaat ‘koplopers’ belonen met extra punten bij de aanbesteding. Dit zijn aannemers die het maximale doen om circulair te bouwen. Bij de sloop van panden krijgen aannemers extra punten voor ‘upcycling’: direct hergebruik van metalen, bakstenen en betonnen vloeren. Een aannemer die beton vergruist voor hergebruik krijgt minder punten. In het Bouwbesluit wordt een MPG score van 0,9 gehanteerd. Die is vrij gemakkelijk te halen. Daarom wil het Rijksvastgoedbedrijf de lat geleidelijk hoger leggen.

Circulair bouwen krijgt prioriteit bij het Rijksvastgoedbedrijf

Niet lijmen maar schroeven

Op de bouwplaats moet aan elkaar lijmen of storten plaatsmaken voor schroeven. Op die manier kunnen wanden en vloeren gemakkelijk worden gedemonteerd. Vanaf 2030 geldt ook een stikstofreductie van 60% op de bouwplaats. Daarom worden bouwers gestimuleerd om modulair te bouwen en lichtere bouwmaterialen te gebruiken. Ook machines moeten duurzaam werken, dus bij voorkeur niet op fossiele brandstof.

Aanbestedingsplanning 2023-2024

Het RVB is van plan om in de periode 2023 – 2024 in ieder geval 47 projecten aan te besteden. Van nog eens 20 projecten is dat nog niet zeker. De lijst bevat ook een aantal kleinere projecten, maar wel met een waarde van minimaal 1,5 miljoen euro. Grote projecten die op de agenda staan zijn het Paleis van Justitie en de Algemene Rekenkamer. Ook wordt een aantal projecten voor meerjarig onderhoud in 2023 en 2024 aanbesteed. Vliegbasis Gilze-Rijen en de Tonnet-kazerne in ’t Harde zijn voorbeelden van grote onderhoudscontracten. Hiervoor wordt één hoofdaannemer aangewezen. Het gaat om contracten van minimaal 10 jaar met een waarde tussen de 50 en 100 miljoen euro.

Bron: Cobouw