CBS: De Nederlander is minder te spreken over zijn eigen woonsituatie

13 december 2021

Uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de tevredenheid over de woonsituatie onder Nederlanders daalt. Het gaat daarbij om zowel economische als sociale aspecten. Onder andere de afstand tot voorzieningen zoals scholen, sportaccommodaties en dergelijke zijn groter geworden, wat tot meer ontevredenheid leidt. De welvaart in brede zin neemt wel toe. Inkomens stegen in 2020, het jaar waarop het onderzoek betrekking heeft. Dat de inflatie in 2021 fors steeg is in dit onderzoek nog niet meegenomen. Ook algemene gevolgen van de corona pandemie zijn in het onderzoek niet meegenomen. Nederlanders zijn over veel factoren tevreden. Maar wonen valt daar bij velen niet onder.

CBS De Nederlander is minder te spreken over zijn eigen woonsituatie

Wonen zorgt voor veel frustratie

Dat Nederlanders minder tevreden zijn over hun woonsituatie komt onder andere door het feit dat ze niet kunnen verhuizen terwijl ze dat wel zouden willen. Huurwoningen zijn schaars en koophuizen te duur. De dalende tevredenheid over de woonsituatie is niet iets van het afgelopen jaar, deze daalt al enkele jaren gestaag. Uit de cijfers blijkt dat inwoners van grote steden minder tevreden zijn dan bewoners van het platteland. De meest opvallende verschillen tussen stedelingen en plattelandsbewoners zijn dat stedelingen gemiddeld een minder goede gezondheid en een lager inkomen hebben. Ze hebben vaak wel een hogere opleiding en er zijn doorgaans meer voorzieningen in hun directe omgeving waarvan ze gebruik kunnen maken.

Gemeenten met hoge welvaart

Er is een aantal gemeenten dat er duidelijk uit springt als het gaat om een hoog welvaartsniveau. Dat zijn onder andere de gemeenten Groningen, Teylingen, Vught en Castricum. Een regio die goed scoort op veel fronten is het oostelijk deel van Noord-Brabant. Dit is overigens niet nieuw. Deze regio scoort al vele jaren op rij goed als het gaat om onder andere economische vooruitzichten,.

Bron: Het Financieele Dagblad