CBS: Huurders zijn veel meer kwijt aan woonlasten dan huiseigenaren

20 juni 2022

Het was voor velen al duidelijk, maar nu blijkt het ook uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS): de woonlasten van huurders liggen veel hoger dan die van huiseigenaren. Een huiseigenaar besteedt gemiddeld bijna 23,5% aan woonlasten. Voor huurders ligt dat percentage tussen de 36,3 en 41,8. Vooral zij die particulier huren betalen een hoog percentage. Deze huren zijn sterker gestegen dan de sociale huren. Bovendien heeft deze groep veel minder vaak recht op huurtoeslag. Van de mensen met de laagste inkomens is 80% huurder. Bij de hoogste inkomens is dit slechts 8%.

CBS Huurders zijn veel meer kwijt aan woonlasten dan huiseigenaren

Kabinet neemt maatregelen

Het kabinet realiseert zich ook dat er iets moet gebeuren op de woningmarkt. De krapte is een probleem, daarom wil minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vanaf 2022 minimaal 100.000 nieuwe woningen bouwen. Rond 2030 moeten er dan ongeveer een miljoen nieuwe woningen zijn. Of dit gaat lukken is nog onduidelijk, de woningmarkt blijft hoe dan ook krap de komende jaren. Om iets aan de hoge kosten voor wonen te doen wil minister De Jonge de huurmarkt verder reguleren.

Het puntensysteem dat nu al geldt voor de sociale huursector wordt, als de plannen doorgaan, ook van toepassing voor de middensector vrije huur. Daarnaast wordt de ‘jubelton’ afgeschaft. Ouders kunnen hun kinderen niet meer belastingvrij geld schenken voor de aankoop van een huis. Op die manier moet de kloof tussen woonlasten voor huurders en huiseigenaren kleiner worden.

Bron: NRC