Bouwsector loopt miljarden mis door stikstofuitspraak

5 september 2019

De stikstofuitspraak, die de Raad van State in mei deed, heeft grote gevolgen voor bouwbedrijven. Vooral kleine bedrijven kunnen in de gevarenzone terecht komen. Uit berekeningen blijkt dat de bouwsector rekening moet houden met €14 miljard aan gemiste omzet. Het wachten is nu op noodmaatregelen vanuit de overheid om ingrijpende gevolgen de beperken. Vooral de wegenbouw en woningbouw krijgen te maken met vertraging of afschaffing van projecten. De eerste plannen zijn onlangs al in de prullenbak verdwenen. En dat is nog maar het begin.

Lastige kwestie

De Raad van State oordeelde in mei dat de Nederlandse stikstofaanpak ver beneden de maat is. Het Programma Aanpak Stikstof voldeed niet aan de Europese norm en was daarom van de baan. De hoogste bestuursrechter deed hier een uitspraak over. Het kabinet staat daarmee voor een flinke uitdaging. Inmiddels is er een crisisteam voor stikstof gevormd dat zich over de kwestie moet buigen. Of het, net als bij de fijnstofdiscussie, wel mee zal vallen, zal de komende tijd blijken. Bouwers hopen op snelle maatregelen. Sinds de bouw weer uit de recessie is en er voldoende werk is, komt de stikstofuitspraak uiterst ongelegen.

Bouwsector loopt miljarden mis door stikstofuitspraak

Natuurgebieden

Voor veel bouwprojecten zal de uitspraak vertraging betekenen. Er mag namelijk niet meer gebouwd worden in de buurt van Natura 2000-gebieden. Nabijgelegen veehouderijen mogen ook niet meer uitbreiden. Tijdens het PAS was dat wel mogelijk. De vrijgekomen stikstof die in de natuur neersloeg, kon gecompenseerd worden. Daarvoor werden maatregelen op lange termijn gebruikt. Die compensatie is nu niet meer mogelijk. Een strop voor veel bouwprojecten. In Nederland zijn er 166 Natura 2000-gebieden. Daarvan liggen er 118 in de buurt van bouwprojecten, die daardoor vertraging kunnen oplopen.

Projecten van de baan

De stikstofuitspraak zorgde ervoor dat de verbreding van de A27 door Amelisweerd in Utrecht van de baan is. Ook de herontwikkeling van vliegbasis Twente mag niet doorgaan. De wegenbouw zal waarschijnlijk het meest lijden onder de gevolgen van de nieuwe stikstofregels. Van bijna de helft van alle wegenbouwprojecten is niet duidelijk of ze door kunnen gaan. Ook de woningbouw komt in zwaar weer terecht. In Roermond mag een project van 470 nieuwbouwwoningen niet gebouwd worden. Personeelsgebrek en hoge bouwkosten zorgen nu al voor haperingen in de woningbouw. De uitspraak zal dit proces alleen maar versnellen. En dat in een tijd waarin de vraag naar nieuwe woningen enorm groot is.

Mogelijkheden zoeken

De woningbouwsector zal tot 2023 minstens €1 miljard per jaar aan omzet mislopen. Er wordt nu gekeken naar mogelijkheden om bouwprojecten toch door te laten gaan. Het gebruik van elektrische werktuigen is hiervoor een goede mogelijkheid. Op die manier zal de stikstofuitstoot niet stijgen. Of deze mogelijkheid op tijd benut kan worden, is nog maar de vraag. Hier zal nog veel ontwikkeling aan vooraf gaan. Ook kan de ADC-toets worden ingezet. Projecten die een ‘dwingende reden van algemeen belang’ hebben, kunnen daarmee toch doorgang vinden. Helaas kan deze toets voor lang niet alle nieuwbouwprojecten worden gebruikt.

Bron: Het Financiële Dagblad