Bouw Feyenoord City met nipte meerderheid goedgekeurd door Rotterdamse Raad

3 januari 2021

De bouw van Feyenoord City kan van start gaan. Eind december stemde de Rotterdamse gemeenteraad met een krappe meerderheid van stemmen in met de plannen. Het gaat daarbij niet alleen om een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord, maar ook om de bouw van woningen, hotels en winkels waarmee Rotterdam Zuid zijn sociale en economische achterstand moet wegwerken. Het project moet voor iedereen in dit deel van de stad perspectief gaan bieden.

Financieel memorandum in 2021 naar de gemeenteraad

Dat de Rotterdamse raad nu heeft ingestemd met de bouw van Feyenoord City betekent overigens niet dat de race gelopen is. Halverwege 2021 wordt een ‘investeringsmemorandum’ verwacht dat aan de raad wordt gepresenteerd. Hierin worden de kosten uiteengezet. De raad heeft bedongen dat de bouw van het complete complex niet meer mag kosten dan 444 miljoen euro. Er zijn nog grote onduidelijkheden of de exploitatie rond komt en over de uiteindelijke financiering moeten ook nog nadere afspraken worden gemaakt.

Bouw Feyenoord City met nipte meerderheid goedgekeurd door Rotterdamse Raad

Rotterdamse Rekenkamer oordeelt kritisch

De Rekenkamer van de Rotterdamse gemeenteraad liet zich eerder in 2020 zeer kritisch uit over de bouw van Feyenoord City. De Rekenkamer gaat nu een nieuw onderzoek doen. Hierbij wordt gekeken naar de financiële risico’s voor de gemeente en de vraag of er wel goede afspraken zijn gemaakt over de aankoop van de grond, die Rotterdam voor zijn rekening wil nemen. Ook de exploitatie van het stadion wordt door de Rekenkamer beoordeeld. Reden voor de waakzaamheid is dat Rotterdam eerder ‘het schip in ging’ met grote bouwprojecten die achteraf fors duurder uitpakten dan aanvankelijk werd begroot.

Bron: Het Financieele Dagblad