Big Bazar in de clinch met geldschieter en verhuurders over betalingsachterstanden

10 augustus 2023

De koopjesketen Big Bazar, opgericht in 2007 door het Blokker-concern als concurrent van Action, wordt geconfronteerd met toenemende problemen. Drie verhuurders hebben de winkelketen in juli voor de rechter gedaagd vanwege onbetaalde rekeningen. Nu wil een geldschieter de voorraad van Big Bazar veilen omdat het bedrijf sinds april heeft verzuimd rente te betalen op een lening van €2 miljoen.

Onduidelijke toekomst

Big Bazar heeft 119 winkels in Nederland en België en is eigendom van Heerke Kooistra, een partijhandelaar uit Friesland. De toekomst van de keten lijkt onzeker te worden door de oplopende financiële problemen en juridische geschillen.

Gemeente wil leegloop winkelstraten terugdringen

Juridische confrontatie met geldschieter

Een geldschieter, Cor van Noordenne, heeft Big Bazar voor de rechter gedaagd vanwege onbetaalde lening van €2 miljoen waarvan de voorraad als onderpand diende. In een kort geding eiste de geldschieter dat de voorraden in de winkels en het magazijn inzichtelijk worden gemaakt voor een mogelijke veiling.

Verhurende verhuurders

Naast de geldschieter is Big Bazar ook verwikkeld in juridische geschillen met verhuurders. Verschillende winkelpandeigenaren hebben het bedrijf voor de rechter gesleept vanwege achterstallige huur. Deze financiële geschillen dragen bij aan de groeiende problemen waarmee de keten wordt geconfronteerd.

Financiële druk en uitdagingen

Big Bazar ervaart financiële druk door huurverhogingen en de stijging van het minimumloon, wat resulteert in krimpende marges. Bovendien hebben consumenten door economische omstandigheden minder te besteden. De keten tracht te onderhandelen met verhuurders om de situatie te verlichten, maar deze inspanningen lijken niet altijd succesvol te zijn.

Toekomstperspectief onduidelijk

De ambitie van Big Bazar om een geduchte concurrent van Action te worden, is niet gerealiseerd. Met 135 winkels in Nederland en België blijft de keten ver achter bij Action, dat 2300 filialen in heel Europa heeft. De recente financiële problemen en juridische geschillen werpen twijfels op over het toekomstperspectief van Big Bazar en zijn vermogen om te concurreren in de huidige markt.

Bron: fd.nl