Een bezwaarschrift indienen tegen de hoogte van de WOZ-waarde kan veel geld opleveren

6 juni 2022

De WOZ-waarde van een woning wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. Bezwaar maken tegen de hoogte van deze waarde is eenvoudig en kan flink wat geld opleveren. Belastingen van de gemeente en het Waterschap zijn hier deels op gebaseerd. Daarnaast betaalt een huiseigenaar een paar tientjes extra inkomstenbelasting voor elke 10.00 euro dat de woning meer waard is.

Vaststelling op basis van aannames

De WOZ waarde wordt door gemeenten grotendeels vastgesteld op basis van aannames. Daardoor kan de waarde te hoog uitpakken. Als de gemeente ervan uitgaat dat de woning dubbel glas heeft, een geïsoleerd dak en vloer en in goede staat van onderhoud verkeert dan zal de waarde hoger zijn. Als deze aannames niet kloppen dan kan bezwaar maken zeker positief uitpakken. In 2020 werd in bijna 100.000 gevallen succesvol bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Gemiddeld daalde deze met 9,2%, goed voor iets meer dan 30.000 euro. Er wordt aangenomen dat de waarde van minstens 20% van de woningen in Nederland te hoog is. Het is dan ook zeker raadzaam om bij het ontvangen van de vaststelling, meestal bij de aanslag gemeentelijke belastingen, te controleren of de WOZ-waarde niet te hoog is.

Een bezwaarschrift indienen tegen de hoogte van de WOZ-waarde kan veel geld opleveren

Telefonisch contact met de gemeente

De Vereniging Eigen Huis (VEH) helpt huiseigenaren bij het indienen van bezwaar tegen de WOZ-waarde. Soms helpt het al om gewoon eens te bellen met de gemeente en te vragen om nog eens naar de vastgestelde WOZ waarde te kijken. Gemeenten zijn hier vaak gevoelig voor. Een formeel bezwaarschrift inclusief hoorzitting levert immers veel werk op en de werkdruk bij de gemeentelijke overheid is vaak al hoog. Als de gemeente de huiseigenaar in het gelijk stelt en de WOZ verlaagt dan heeft dat niet alleen voor dat jaar effect maar ook op volgende jaren omdat de waarde vaak met een vast percentage wordt verhoogd.

WOZ waarde en erfbelasting

Wanneer een huiseigenaar overlijdt en de woning aan erfgenamen wordt nagelaten dan betalen zij hierover erfbelasting. Kinderen betalen tussen de 10 en 20% belasting. Deze belasting wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. Als die te hoog is, kan dit duizenden euro’s schelen wat aan belasting moet worden afgedragen. Bij het indienen van bezwaar tegen de waarde van de woning moeten erfgenamen er op letten dat zij dit allemaal afzonderlijk doen of bij een gezamenlijk bezwaar er een machtiging ligt van alle erfgenamen.

WOZ waarde ook van belang voor huurders

De WOZ-waarde is ook voor huurders van belang. Niet alleen wordt hier de waterschapsbelasting door bepaald. Ook speelt deze waarde een rol bij het vaststellen van het aantal punten dat een woning krijgt en daarmee de huurprijs die hiervoor mag worden gevraagd. Huurders krijgen daarom ook een beschikking met de WOZ-waarde en kunnen hiertegen bezwaar maken. Anno 2022 geldt het puntensysteem alleen voor sociale huurwoningen, maar het kabinet heeft plannen gepresenteerd om dit puntensysteem ook te gaan toepassen op woningen met een middenhuur tot 1.000 of zelfs 1.250 euro per maand. Daarmee kan de WOZ-waarde voor een grotere groep interessant worden om te controleren.

Bron: NRC