Bestemmingsplanstop in tientallen gemeenten vanwege Omgevingswet

28 augustus 2023

Door de aanstaande invoering van de Omgevingswet op 1 januari hebben diverse gemeenten, waaronder Zaltbommel, ‘s-Hertogenbosch, Maassluis, Opmeer, Winterswijk, Noordoostpolder en Valkenburg aan den Geul, besloten om geen nieuwe bestemmingsplannen meer in behandeling te nemen. Deze stap is ingegeven door de noodzaak om zich voor te bereiden op de nieuwe wet en heeft gevolgen voor bouwprojecten.

Voorbereidingstijd voor Omgevingswet

Zaltbommel heeft aangekondigd geen bestemmingsplannen meer in behandeling te nemen sinds augustus, met de verwachting dat de procedures voor nieuwe bouwprojecten pas in de zomer van het volgende jaar kunnen starten. Andere gemeenten volgen soortgelijke maatregelen, hoewel niet allemaal in dezelfde mate als Zaltbommel. Door de invoering van de Omgevingswet is er een voorbereidingstijd van vier tot zes maanden nodig.

Nederland heeft 900000 woningen nodig Waar gaan we bouwen

Nieuwe regels vanaf 1 januari

Met de ingang van de Omgevingswet op 1 januari zullen bestemmingsplannen automatisch opgaan in omgevingsplannen. Nieuwe bouwprojecten zullen moeten voldoen aan de nieuwe regels en vergunningen nodig hebben volgens de gewijzigde voorschriften. Een overgangsregeling staat toe dat bestemmingsplannen die voor het nieuwe jaar ter inzage hebben gelegen, nog in het komende jaar worden behandeld.

Effecten op bouwplannen

Hoewel de bestemmingsplanstop leidt tot een tijdelijke stopzetting van procedures, benadrukken de gemeenten dat dit niet betekent dat bouwplannen worden vertraagd. Lopende initiatieven gaan vaak nog door, maar nieuwe bestemmingsplannen kunnen niet meer tijdig worden behandeld vanwege de vereiste voorbereidingstijd. Verschillende gemeenten bieden alternatieven aan om nieuwe initiatieven toch voort te zetten, zoals het indienen van plannen via omgevingsvergunningen.

Verwachtingen voor de toekomst

Het is te verwachten dat meer gemeenten in de komende tijd soortgelijke procedurestops zullen aankondigen, aangezien zij moeten anticiperen op de invoering van de Omgevingswet. Hoewel sommige gemeenten, zoals Amsterdam en Den Haag, nog steeds doorgaan met het behandelen van bestemmingsplannen, wordt algemeen verwacht dat de drukte rondom deze veranderingen zal toenemen.

Bron: cobouw.nl