Benodigde 75.000 nieuwe woningen per jaar nog ver weg

29 januari 2020

Deskundigen voorspellen dat het nog jaren gaat duren voordat er in Nederland 75.000 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd, het aantal dat nodig is om het huidige woningtekort op te lossen. Begin 2020 bedraagt het tekort aan nieuwe huizen zo’n 294.000. Dit aantal neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Uit het rapport “Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2020” van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat de bouwsector bij lange na niet in staat zal zijn om de opgelopen achterstand de komende jaren niet zal kunnen goedmaken.

Tekorten als gevolg van stagnatie in de bouw

De bouwsector heeft in 2019 zware klappen gekregen. Eerst was er de stikstofcrisis, vervolgens bleek er een probleem met het afvoeren van grond van bouwlocaties als gevolg van PFAS. Ook al zijn er nu maatregelen genomen waardoor er weer meer gebouwd mag gaan worden, zal dit de opgelopen achterstand niet zomaar kunnen oplossen. De komende 2 jaar zal de oplevering van nieuwe woningen en gerenoveerde woningen nog met 5% per jaar afnemen. Vanaf 2022 wordt er weer groei verwacht. Bijkomend probleem is wel dat een bouwproject een veel langere ‘doorlooptijd’ heeft, vooral als gevolg van het stikstofbeleid. Het duurt gemiddeld 10 jaar voordat een woning wordt opgeleverd vanaf het moment dat de bouwplannen worden gepresenteerd.

Benodigde 75000 nieuwe woningen per jaar nog ver weg

Starters blijven het lastig hebben op de woningmarkt

Omdat het tekort aan woningen de komende jaren niet wordt opgelost, zullen starters op de woningmarkt het alleen maar moeilijker krijgen. Het woningtekort zorgt ervoor dat de prijzen in 2020 weer harder zullen stijgen dan in 2019. Ook als er vanaf 2022 weer meer gebouwd kan worden is het aantal woningen dat wordt opgeleverd nog steeds niet genoeg om de tekorten op te lossen. Het EIB verwacht dan ook dat de huidige krapte op de woningmarkt de komende jaren alleen maar groter zal worden.

Bron: NRC Next