Bedrijven worden beperkt in hun ontwikkeling door woningbouw op bedrijventerreinen

25 februari 2019

Vooral in de grote steden is een nijpend tekort aan huizen. Daarom worden gemeenten steeds creatiever in het vinden van ruimte voor nieuwbouw. Bouwen op industrieterreinen is daar een voorbeeld van. Maar bedrijven voelen zich bedreigd. Stank- en geluidsoverlast liggen op de loer als huizen te dicht bij de industrie worden gebouwd. Bedrijven vrezen dat zij uiteindelijk moeten wijken voor de bewoners en bovendien dat ze niet meer de mogelijkheid hebben om uit te breiden op hun huidige locatie.

Gemengde woon-werkgebieden als nieuw toekomstbeeld

Gemeenten ontwikkelen plannen voor het realiseren van terreinen waar zowel bedrijven als woningen zijn gevestigd. Ze moeten wel, zeggen ze, want mensen willen graag binnen de stadsgrenzen wonen. De krapte op de woningmarkt schreeuwt om extra huizen. De Binckhorst in Den Haag en het Hembrugterrein in Zaandam zijn voorbeelden van bedrijventerreinen waar de komende jaren woontorens moeten verrijzen. Maar bedrijven zijn er niet blij mee want ze voorzien grote problemen als deze plannen doorgaan.

Bedrijven worden beperkt in hun ontwikkeling door woningbouw op bedrijventerreinen

Bezwaar van het Havenbedrijf Amsterdam

Het Havenbedrijf in Amsterdam heeft al bezwaar gemaakt bij de Raad van State tegen de bouwplannen. In de haven is een energiecentrale gevestigd, er zijn tankterminals voor de schepen en andere zware en dus overlast gevende industrie gevestigd op het Hembrugterrein in Zaandam. Als hier woningen worden gebouwd dan is de kans groot dat het Havenbedrijf in de toekomst niet meer kan uitbreiden. Sterker nog: De huidige bedrijfsvoering kan in gevaar komen als de toekomstige bewoners teveel last hebben van de bedrijvigheid in hun directe omgeving.

Gebrek aan parkeerplaatsen in Utrecht

Ook in Utrecht wordt er gebouwd op een bedrijventerrein en wel in de Merwedekanaalzone. De hier gevestigde bedrijven vrezen dat hun klanten straks hun auto nergens meer kwijt kunnen. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht erkent dat bij het bouwen van woningen rekening wordt gehouden met 3 parkeerplaatsen per 10 woningen. Dat betekent dat veel bewoners, maar ook bezoekers van bedrijven andere middelen van vervoer moeten kiezen zoals de fiets, het openbaar vervoer of een deelauto. Of dit in de toekomst haalbaar is, is nog maar de vraag. Autobezitters zijn gewend van deur tot deur te rijden en te vertrekken op het moment dat het beste uitkomt. Of zij grotendeels bereid zijn om zich te schikken naar de tijden van het OV of het risico op een nat pak omdat ze op de fiets door de regen moeten is nog maar de vraag. Er zal in sommige gevallen dan ook niets anders op zitten voor een bedrijf dan elders een “veilig heenkomen” te zoeken.

Bron: Financieele Dagblad