Bedrijfsleven loopt in heel Europa tegen volle stroomnetten aan

19 maart 2024

Steeds meer bedrijven in Europa stuiten op de grenzen van het stroomnet. Netbeheerders kunnen de groeiende vraag naar capaciteit niet bijhouden, wat problemen oplevert voor de verduurzaming van de industrie.

Stroomnetten cruciaal voor energietransitieVerduurzaming zorgt voor congestie op het stroomnet in Nederland

Stroomnetten vormen de basis van de energietransitie. Echter, de capaciteit van de netwerken loopt in verschillende Europese landen achter op de stijgende vraag, wat uitdagingen veroorzaakt voor het aansluiten van duurzame energiebronnen en bedrijven die elektrificeren.

Vertraging in verduurzaming door netwerkproblemen

Bedrijven die willen overstappen van gas naar elektriciteit worden geconfronteerd met lange wachtlijsten en vertragingen in hun verduurzamingsplannen vanwege problemen met de stroomnetten.

Noodzaak voor meer regie en snellere procedures

Industriële organisaties pleiten voor meer regie vanuit Brussel en snellere vergunningsprocedures om de aanleg van stroomnetten te versnellen en de Europese klimaatdoelen te bereiken.

Nederland ondervindt al langere tijd problemen

Nederland, als leider in duurzame energie, kampt al langer met netwerkproblemen, met wachttijden die oplopen tot tien jaar voor bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen.

Investeringen in Nederland op schema, elders achterblijvend

Nederland onderscheidt zich positief met geplande investeringen die gelijke tred houden met de ambities. Elders in Europa blijven plannen voor netuitbreidingen achter, met name in landen als Frankrijk, Spanje en Polen.

Uitdagingen voor groene stroomproducenten

Niet alleen bedrijven die elektrificeren, maar ook producenten van groene stroom ervaren problemen met overbelaste netten, waardoor windmolens en zonnepanelen soms uitgeschakeld moeten worden.

Oplossingen vereisen snelle uitrol en minder lange procedures

Het oplossen van de netwerkproblemen vereist een aanzienlijke uitbreiding van de infrastructuur, maar lange vergunningsprocedures en een tekort aan technisch personeel vormen obstakels voor een snelle uitrol in veel Europese landen.

Bron: fd.nl