Bedrijfsbetrokkenheid bij woningcrisis: een noodzaak?

22 februari 2024

Het Eindhovens Dagblad onthult dat de gemiddelde werknemer van ASML in Veldhoven €138.000 per jaar verdient, met een bonus van 20% van het jaarsalaris. Echter, het Betaalbaar Wonen Fonds, in ontwikkeling door Brainport Development, richt zich niet op deze werknemers, maar op andere woningzoekenden in de regio.

Verantwoordelijkheid van bedrijven in Brainport EindhovenInvesteerder Oaktree Capital koopt de High Tech Campus Eindhoven

Bedrijven zoals ASML voelen een verantwoordelijkheid voor de woningzoekenden in de regio, die worden belemmerd door hoge prijzen door de komst van welvarende expats. Bedrijfsbemoeienis met woningbouw is wellicht geen kernactiviteit, maar de woningcrisis heeft aantoonbare gevolgen, zoals een toename van verzuim door stressgerelateerde klachten.

Impact op werkplezier en productiviteit

De woningcrisis beïnvloedt niet alleen het woongenot, maar ook het werkplezier en de productiviteit van werknemers. Veel jongeren blijven langer thuiswonen of huren te dure woningen, wat stress en uitstel van belangrijke levensbeslissingen veroorzaakt.

Breder perspectief voor bedrijven

Bedrijven moeten erkennen dat hun verantwoordelijkheid verder reikt dan hun eigen bedrijfsbelangen. In regio’s zoals Brainport Eindhoven, waar de woningmarkt uit balans is, kunnen bedrijven een rol spelen in het verbeteren van de huisvestingssituatie en het versterken van de lokale gemeenschap.

Vermijden van ghetto-vorming

Hoewel bedrijven niet de oude fabriekswijken willen doen herleven vanwege de sociale spanningen, moeten ze voorkomen dat alleen werknemers van specifieke bedrijven huizen kunnen kopen of huren. Dit zou de samenhang in buurten schaden en wrevel opwekken.

Beter werkende woningmarkt: een gemeenschappelijk belang

In tijden van arbeidsmarktkrapte is vrijwel elk bedrijf gebaat bij een goed functionerende woningmarkt. Bedrijven in snelgroeiende regio’s zouden daarom inspiratie moeten halen uit initiatieven zoals die van ASML in Eindhoven om de woningmarkt te verbeteren en de lokale gemeenschap te versterken.

Bron:fd.nl