Amsterdam pakt illegale onderverhuur sociale huurwoningen aan

27 maart 2019

Wethouder Ivens van Amsterdam is er duidelijk over. In een interview met het Financieele Dagblad kondigt hij harde maatregelen aan tegen huurders die hun sociale huurwoning niet zelf bewonen maar illegaal onderverhuren en er op die manier flink geld mee verdienen. Deze fraude moet hard worden aangepakt vindt de wethouder. En de winsten die ermee worden vergaard moeten daarbij worden afgepakt.

Huurfraude moet strafbaar worden gesteld

Amsterdam concentreerde zich de laatste jaren vooral op het aanpakken van Airbnb verhuurders die zich niet aan de regels houden en huisjesmelkers. Nu lijkt het accent zich te verschuiven naar het illegaal verhuren van sociale huurwoningen. Hiervoor moet huurfraude strafbaar worden gesteld, een taak voor de landelijke overheid. Vooral in Amsterdam is de situatie volledig uit de hand gelopen. Naar schatting wordt tussen de 10 en 20% van alle sociale huurwoningen illegaal onderverhuurd. Mede hierdoor bedraagt de wachttijd voor een sociale huurwoning in Amsterdam op dit moment gemiddeld 14 jaar.

Amsterdam pakt illegale onderverhuur sociale huurwoningen aan

Fraudeurs worden nauwelijks aangepakt uit angst voor procedures

Tot nu toe worden woonfraudeurs nauwelijks aangepakt. Als er al iemand betrapt wordt, wat vaak lastig is omdat de bewijslast lang niet altijd rond te krijgen is, geven woningcorporaties de fraudeur liever de gelegenheid om in alle rust elders te gaan wonen. De rechten van huurders zijn in Nederland goed beschermd en de corporaties zijn huiverig voor langdurige rechtszaken. De Tweede Kamer is inmiddels ook wakker geschud. Leverde een motie van VVD en SP in maart 2018 nog mar weinig reactie op, nu komt er een hoorzitting en zal de verantwoordelijk minister Ollongren er naar verwachting snel op reageren.

Haken en ogen aan opsporing en uitvoerbaarheid

De wens om fraude met sociale huurwoningen hard aan te pakken wordt in de regering breed gedragen. Maar eenvoudig is dit allerminst. De bewijslast rond krijgen blijft lastig. Bij de opsporing hebben gemeenten te maken met aangescherpte privacywetgeving. Wethouder Ivens heeft geen medelijden met de fraudeurs. Als ze worden gepakt moeten ze de ontvangen huuropbrengst terugbetalen. Als het geld op is, omdat het is gebruikt voor een luxe levensstijl, dan betekent dat deze mensen simpelweg schuldeisers achter zich aan krijgen tot het volledige bedrag is terugbetaald. Dat is nu eenmaal de consequentie van fraude plegen, aldus Ivens.

Bron: FD