Amsterdam ondergaat verandering door verkoop sociale huurwoningen

7 augustus 2023

In Amsterdam neemt het aantal sociale huurwoningen snel af doordat corporaties ze verkopen en deze woningen verschijnen al snel voor veel hogere prijzen op de markt. Dit heeft geleid tot bezorgdheid over gentrificatie en het verdrijven van mensen met een lager inkomen uit de stad.

Een veranderende buurt

Nico, een bewoner van de Pijp, een voormalige arbeidersbuurt, heeft de veranderingen in zijn buurt gedurende bijna vijftig jaar waargenomen. Zijn corporatie verkocht appartementen en nieuwe, welvarende bewoners kwamen binnen, waardoor de buurt getransformeerd werd. Hij heeft zich nooit opgewonden over deze veranderingen en staat er rustig tegenover, terwijl de buurt blijft veranderen.

Amsterdam wil strengere regels voor onderverhuur vanwege toenemende overlast

Verkoop van sociale huurwoningen

De verkoop van sociale huurwoningen in Amsterdam is een omstreden onderwerp. Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen en de verkoop lijkt contraproductief. Corporaties stellen echter dat de opbrengsten nodig zijn om elders nieuwe huurwoningen te bouwen. Helaas kunnen huurders vaak de prijs van de verkochte woningen niet betalen, waardoor ze gedwongen worden te verhuizen.

Dalend aandeel sociale huurwoningen

Het aandeel sociale huurwoningen in Amsterdam is gedaald van 61 procent in 2012 naar 47 procent in 2021. De verkoopgolf begon rond 2010 en heeft geleid tot een afname van sociale huurwoningen. Actiegroepen protesteren tegen deze ontwikkeling en bezetten soms sociale huurwoningen die te koop staan.

Speculatie en zelfbewoningsclausule

Na de verkoop van sociale huurwoningen, wordt gecontroleerd of de nieuwe eigenaren voldoen aan de “zelfbewoningsclausule”, waarbij ze minimaal twee jaar in de woning moeten wonen voordat ze deze kunnen doorverkopen. Het lijkt er echter op dat deze controle niet altijd effectief is en sommige nieuwe eigenaren hebben de huizen snel weer doorverkocht met aanzienlijke winsten.

Beleid tegen verkoop van sociale huurwoningen

De gemeente Amsterdam heeft plannen opgesteld om corporaties te laten stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen, behalve in uitzonderingsgevallen. De woningmarkt staat voor grote uitdagingen, en veel actievoerders dringen erop aan dat de situatie van de sociale huurwoningen niet verder verslechtert.

De gevolgen voor Nico en de buurt

Nico en andere sociale huurders maken zich zorgen over de toekomst en de veranderingen die hun buurt doormaakt. De verkoop van sociale huurwoningen heeft de dynamiek van de woningmarkt in hun buurt veranderd en het stelt hen voor nieuwe uitdagingen. Terwijl de situatie evolueert, blijft de bezorgdheid over de sociale cohesie in de stad en de gevolgen voor degenen die het meest kwetsbaar zijn, groeien.

Bron: nrc.nl