Amsterdam loopt aanzienlijk achter op woningbouwdoelen

25 september 2023

Amsterdam heeft te maken met een aanzienlijke vertraging in de woningbouw. Hoewel de stad streeft naar de bouw van 7500 nieuwe woningen per jaar, werden er in de eerste helft van het jaar slechts 2355 woningen in aanbouw genomen. De verwachting is dat de stad aan het einde van het jaar slechts 4500 woningen zal hebben gebouwd. Het gemeentebestuur overweegt de grondprijzen te verlagen om de bouw te stimuleren.

Honderden panden die investeerder Blackstone in Amsterdam kocht staan leegInvloed van verslechterde marktomstandigheden

Net als de rest van Nederland heeft Amsterdam te maken met verslechterde marktomstandigheden. De gestegen rente en bouwkosten maken het moeilijk om woningprojecten te realiseren. De Amsterdamse wethouder wonen, Reinier van Dantzig, benoemt dit als een overgang van een wooncrisis naar een bouwcrisis.

Afname van middeldure huurappartementen

Met name de bouw van middeldure huurappartementen is sterk verminderd. Gedurende de eerste zes maanden werden slechts 166 van dergelijke appartementen gebouwd, terwijl de stad streeft naar ongeveer 3000 middeldure huurappartementen per jaar. De bouw van sociale huurwoningen bleef met 1576 woningen wel op schema, waarvan het overgrote deel wordt gebouwd door woningcorporaties.

Extra maatregelen en samenwerking

De gemeente Amsterdam nam vorig jaar al maatregelen om de bouwproductie te stimuleren, maar dit bleek onvoldoende. Daarom kondigde wethouder Van Dantzig extra maatregelen aan en ondertekende hij een ‘Doorbouwakkoord’ met koepelorganisaties van beleggers, ontwikkelaars en bouwers. De gemeente zal grondprijzen heroverwegen bij projecten waar bestaande panden worden omgebouwd tot woningen, in het voordeel van ontwikkelaars.

Beroep op financiële steun van het rijk

Wethouder Van Dantzig hoopt ook op financiële steun van het Rijk. Minister Hugo de Jonge heeft €300 miljoen aan subsidies beschikbaar gesteld voor woningbouwprojecten in Nederland die dreigen vast te lopen vanwege hoge rente en bouwkosten. Eerder was dit bedrag €250 miljoen, maar er kwam €50 miljoen bij op Prinsjesdag. Van Dantzig had eerder opgeroepen om dit bedrag te verhogen naar €1 miljard en beschouwt de extra €50 miljoen als onvoldoende.

Bron: fd.nl