Amsterdam investeert miljoenen in duurzaam bouwen en extra werkgelegenheid

23 juni 2021

De gemeente Amsterdam heeft besloten om een budget van totaal 78 miljoen euro beschikbaar te stellen om Amsterdam te verduurzamen. Corporaties kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. De ambitie is om in de komende ruim 2 jaar zo’n 32.000 zonnepanelen te plaatsen. Het gaat daarbij vooral om lastige panden met kleine daken die niet optimaal van zonlicht kunnen profiteren. Dit levert uiteraard veel extra werk op voor bedrijven die deze panelen moeten gaan plaatsen.

Aardgasvrije wijken

Naast tienduizenden zonnepanelen op de daken heeft Amsterdam nog meer plannen voor het verduurzamen van woningen. Wijken moeten met behulp van subsidie versneld van het gas af. Daarnaast wordt ingezet op isoleren van woningen om ze op die manier energiezuiniger te maken. In 2024 moeten warmteneten in gebruik worden genomen om minimaal 10.000 woningen, maar wellicht het dubbele aantal, aardgasvrij te maken. Daarnaast zijn er plannen om panden van de gemeente te verduurzamen en circa 3.000 woningen te renoveren. Zo’n 10.000 woningen van corporaties komen in aanmerking voor subsidie voor isolatie. Al in 2015 en 2017 stelde Amsterdam extra geld beschikbaar om woningen energiezuiniger te maken. Daar komt nu een extra budget bovenop om op die manier grote stappen te kunnen zetten.

Amsterdam investeert miljoenen in duurzaam bouwen en extra werkgelegenheid

3.800 extra banen

De komende vijf jaar kunnen de plannen voor verduurzaming in Amsterdam voor minstens 3.800 extra banen zorgen. Het gaat dan vooral om werk in de techniek en de bouw. Om voldoende arbeidskrachten beschikbaar te krijgen wordt een deel van het budget van 78 miljoen besteed aan opleiding en omscholing van werkzoekenden. Dit gebeurt in samenwerking met brancheorganisaties. Op die manier slaat de gemeente twee vliegen in één klap: De verduurzaming wordt aangejaagd en mensen die nu een uitkering ontvangen kunnen aan de slag in een sector waar de komende jaren naar verwachting voldoende werk is.

Bron: Cobouw