Alternatief bij onhaalbaarheid Nieuwe Kuip beschikbaar

16 april 2020

Er is nog altijd geen besluit genomen over de Nieuwe Kuip. Mocht blijken dat het onhaalbaar is om het nieuwe stadion te bouwen, dan is er een alternatief. Binnen tweeënhalf jaar is dan de huidige Kuip voor 200 miljoen euro te moderniseren.

Alternatief voor Feyenoord City

Het plan voor de Nieuwe Kuip, ook wel bekend als Feyenoord City, ligt er al langer. De afgelopen maanden is met een groep van tientallen mensen aan een alternatief gewerkt. Die groep laat nu van zich horen. Zij stellen hiermee een oplossing te hebben voor het geval de nieuwbouw niet haalbaar blijkt.

Minder dan de helft

Het plan voor de modernisering kost minder dan de helft van de nieuwbouw. Het gaat om 200 miljoen euro, tegenover 444 miljoen euro. In dat bedrag is dan ook een uitbreiding van 50.000 naar 63.000 zitplaatsen opgenomen. Feyenoord zo uit exploitatie meer overhouden en bij een start dit jaar kan het medio 2024 al klaar zijn.

Formele indiening

Dat het consortium nu naar buiten komt heeft te maken met het verlopen van de reactietermijn op De Nieuwe Kuip. Het plan voor een gemoderniseerde Kuip wordt daarom formeel ingediend bij de gemeente. In eerdere fases is al met het bestuur van de club en met potentiële investeerders gesproken.

Eerdere problemen

De Nieuwe Kuip wordt al zo’n 15 jaar besproken. In eerdere fases werden nieuwbouwplannen en renovatieplannen afgekeurd. Dit kwam door tekorten in budgetten, maar ook door verschillen in visie tussen diverse partijen. Sinds eind 2016 bestaat het plan Feyenoord City met naast het stadion ook woningen, horeca en winkels. In augustus 2021 moet een definitief besluit worden genomen.

Alternatief ontwerp

Ook in het alternatief is rekening gehouden met meer dan alleen het stadion. Er komt ruimte voor een campus, horeca, zalen en meer. Daarbij wordt de stalen draagconstructie uit de jaren dertig van de twintigste eeuw opnieuw benut. Die zou volgens onderzoek van TNO nog zeker 50 jaar aan levensduur hebben.

Alternatief bij onhaalbaarheid Nieuwe Kuip beschikbaar

Derde ring op het stadion

In het plan is een derde ring opgenomen. Dit betekent dat het dak uit 1994 wordt weggenomen. De derde ring moet rusten op een nieuwe constructie die rondom het huidige stadion wordt opgetrokken. Hoewel ook aan staanplaatsen wordt gedacht, wordt momenteel gesproken over 63.436 zitplaatsen, waarvan zo’n 6.300 business-seats betreft.

Ontwikkeling van het gebied

Er is ook een voorstudie naar gebiedsontwikkeling gedaan. Zo is een nieuwe ingang aan de centrumzijde en een wandelboulevard van De Nieuwe Kuip naar de Nieuwe Maas een optie. Er is ruimte voor meer dan 10.000 nieuwe woningen. Dat kan ook laagbouw zijn. Eenvoud is belangrijk, mede vanwege de aanwezigheid van spoor, weg, dijk en rivier. Ook moet aan doorvoerwegen voor de doorstroming van het verkeer worden gedacht.

Effect van coronacrisis

Wel is er nog een vraag rondom de financiering. Het effect van corona is nog lastig te voorspelen. Zo lijkt de rente te stijgen van 4 naar 6 procent. Mede door minder bereidheid om te investeren. Al zal dit probleem voor alle plannen van De Nieuwe Kuip gaan spelen. Wel wordt gehoopt dat veel huidige partners aan boord blijven. Ook wil het de huidige stadionschuld wegwerken.

Een groter budget voor spelers

Het doel voor de club Feyenoord is nog altijd het verhogen van het spelersbudget. Zo kunnen betere spelers worden aangetrokken door de club. Wat de club beter laat spelen en dus weer meer geld laat aantrekken, bijvoorbeeld uit tickets, horeca en media. Het huidige budget van 20 miljoen zou kunnen oplopen naar 27 miljoen en daarna zelfs tot 43 miljoen. Al zullen ook deze berekeningen door de coronacrisis herzien moeten worden.
Bron: NRC.next