Almere schort bouw groot datacenter op in afwachting van Rijksbeleid

1 februari 2022

Eind 2021 ontstond er de nodige ophef over de bouw van een enorm datacenter in Zeewolde. De gemeenteraad stemde uiteindelijk in, maar of het datacenter voor Meta, het moederbedrijf van Facebook, er komt is nog lang niet zeker. In aansluiting daarop stuurde het college van B&W van Almere eind januari een brief naar de gemeenteraad. Ook in Almere waren er plannen voor een 200 hectare groot datacenter, maar deze plannen worden nu opgeschort. Het bestuur wil eerst duidelijkheid vanuit het Rijk over de vestiging van dergelijke grote datacenters alvorens er een besluit wordt genomen. In Almere ging het overigens om een datacenter dat door meerdere gebruikers zou worden gedeeld.

Grote impact

Als de plannen voor de bouw van het datacenter bij Almere definitief niet doorgaan dan heeft dat grote gevolgen. Het betekent dat partijen opnieuw om de tafel moeten om te bekijken of er dan andere mogelijkheden zijn om te voorzien in de groeiende behoefte aan dataopslag en -verwerking. Als de plannen in de Flevopolder definitief niet doorgaan dan moet er naar alternatieven worden gezocht. Er zijn beperkte mogelijkheden om bestaande datacenters uit te breiden in de Haarlemmermeer in de regio Amsterdam. Een andere mogelijkheid is om elders in Nederland te zoeken naar een geschikte locatie voor een nieuw groot datacenter.

Almere schort bouw groot datacenter op in afwachting van Rijksbeleid

Beperkingen in stroomlevering

Bij Amsterdam ligt één van de grootste internetknooppunten ter wereld. Maar dat heeft wel gevolgen. De elektriciteitsvoorziening dreigt in de knel te komen. Nu er ook wijken worden gebouwd die geen gas meer gebruiken en dus volledig van elektriciteit afhankelijk zijn, moet er soms extra stroom worden opgewekt om in de grote behoefte te kunnen voorzien. Hiervoor worden aggregaten ingezet die worden gestookt op gas. Franc Weerwind, tot voor kort burgemeester van Almere, was groot voorstander van vestiging van het datacenter in zijn gemeente. Er zou voldoende capaciteit zijn en omdat het center dichtbij dat in Amsterdam ligt, konden er koppelingen worden gemaakt. Weerwind is inmiddels toegetreden tot het kabinet Rutte IV als minister voor rechtsbescherming. Hij was één van de trekkers van het initiatief Regionale Strategie Datacenters.

Groei van digitale infrastructuur

Het Rijk ziet kansen voor Nederland met de bouw van nieuwe datacenters. Hierover wordt al sinds 2015 gesproken. De groei van datacenters moet zich volgens de voorstanders niet alleen concentreren in Flevoland, maar ook in Noord- en Zuid-Holland en rondom de Eemshaven. Er zijn door Franc van Rooij, lid van Gedeputeerde Staten namens 50Plus, vragen gesteld aan de verantwoordelijke minister over de plannen voor de bouw van een datacenter in zijn gemeente. De antwoorden op de vragen laten echter op zich wachten. Van Rooij heeft hierover inmiddels een klacht ingediend.

Bron: Het Financieele Dagblad