Alliander: Stroomnet vol, problemen tot zeker 2034

5 maart 2024

Investeringen ondanks problemen

Netwerkbedrijf Alliander investeerde in 2023 €1,4 miljard in de uitbreiding van het stroomnet, maar ondanks deze recordinvestering waarschuwt het bedrijf dat Nederland nog zeker tien jaar last zal hebben van een vol stroomnet. Dit heeft negatieve gevolgen, zoals het niet kunnen aansluiten van bedrijven en huishoudens.

Groeiende vraag, te weinig capaciteitAmsterdam kan niet uitbreiden vanwege te weinig capaciteit op het stroomnet

De vraag naar stroom neemt toe door de verkoop van warmtepompen en zonnepanelen, en door de overstap van gas naar stroom door bedrijven. Deze ontwikkeling gaat sneller dan het netwerkbedrijf het net kan uitbreiden.

Gevolgen voor bedrijven en consumenten

De impact van het volle stroomnet is groot. Bedrijven, scholen en nieuwbouwwoningen kunnen niet op het gewenste moment worden aangesloten. Consumenten moeten langer wachten op een aansluiting voor bijvoorbeeld een warmtepomp of laadpaal.

Uitbreiding capaciteit bemoeilijkt

Alliander heeft in 2023 meer stroomstations gebouwd en meer kabels gelegd dan in 2022, maar het bedrijf stuit op grenzen voor een nog snellere uitbreiding van het stroomnet. Er is een tekort aan technici, langlopende procedures voor vergunningen vertragen de uitbreiding en er is onvoldoende ruimte beschikbaar in Nederland.

Oplossingen vereist

Alliander roept het nieuwe kabinet op om te kijken naar oplossingen, zoals de inzet van technici uit het buitenland. Het is cruciaal dat er versneld wordt ingegrepen om de capaciteit van het stroomnet te vergroten en de negatieve gevolgen voor de Nederlandse economie en samenleving te beperken.

Bron: fd.nl