Alleen nieuwbouw kan de problemen op de woningmarkt oplossen

24 januari 2020

Er worden allerlei maatregelen genomen om de krapte op de woningmarkt en de hoge huren een halt toe te roepen. Maar alleen nieuwbouw kan de crisis op de woningmarkt adequaat aanpakken. Minister Ollongren kwam met haar noodknop middenhuur, om de prijzen van middeldure huurwoningen niet de pan uit te laten rijzen. Vervolgens wordt er gesuggereerd om een zelfbewoningsplicht op te leggen aan kopers van nieuwbouwwoningen in een bepaalde prijsklasse. Ook het verlagen of zelfs schrappen van de overdrachtsbelasting voor starters wordt gesuggereerd. Maar het blijven administratieve maatregelen die niet echt zoden aan de dijk zetten.

Meer nieuwbouw moet starters meer kans geven op een huis

De crisis op de woningmarkt kan alleen effectief worden aangepakt als er weer veel meer gebouwd kan gaan worden. Eerst de stikstofmaatregelen en vervolgens de problemen met PFAS hebben ertoe geleid dat veel bouwprojecten stil kwamen te liggen of werden uitgesteld. Daardoor zal het aantal nieuw opgeleverde woningen in 2020 opnieuw lager zijn dan het jaar ervoor. Ook voor 2021 wordt nog geen verbetering verwacht. Pas vanaf 2022 wordt er naar verwachting weer meer gebouwd en kan de achterstand worden ingelopen.

Alleen nieuwbouw kan de problemen op de woningmarkt oplossen

Centrale planning moet nieuwbouw uit het slop halen

De rijksoverheid heeft de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten gelegd als het gaat om het plannen van nieuwbouw. Die liepen vervolgens aan tegen bezwaren van de provincie, die er vooral belang bij had om groene zones te beschermen. Daar kwam bij dat de bouwkosten flink hoger werden door een gebrek aan personeel en hoge grondprijzen. Door de coördinatie en planning van nieuwbouw te centraliseren kan de crisis op de woningmarkt veel effectiever worden aangepakt. Een financiële boost moet ook een flinke bijdrage leveren aan meer woningen. De regering maakte in de Miljoenennota in 2019 al bekend 1 mld extra te investeren en een korting van nog eens 1 mld toe te passen op de verhuurdersheffing. Maar dat is nog altijd flink minder dan de 5 miljard euro die de regering tussen 1995 en 2005 investeerde om de overbekende Vinex wijken te laten verrijzen in verschillende gemeenten.

Bron: Het Financieele Dagblad