Alleen gasvrije wijken met instemming van de bewoners

6 maart 2020

Er moeten gasvrije wijken worden gerealiseerd in Nederland. In 2030 moeten anderhalf miljoen woningen en bedrijven niet meer afhankelijk zijn van gas, zo is onlangs afgesproken. Maar dat gaat alleen lukken als  bewoners en gebruikers van bedrijfspanden nadrukkelijk worden betrokken bij de transitie. Tafelvoorzitter Maarten van Poelgeest, verantwoordelijk voor de verduurzaming in Nederland, is sceptisch of dit doel gehaald gaat worden. In oktober van dit jaar komen er nieuwe cijfers en de kans is groot dat de verwachtingen dan moeten worden bijgesteld.

Aanbellen bij de bewoners is essentieel

Van Poelgeest is ervan overtuigd dat de verduurzaming van woningen en het realiseren van gasvrije wijken alleen kans van slagen heeft als de bewoners erbij betrokken worden. Dus moet er letterlijk bij ze worden aangebeld om te vragen wat hun wensen zijn en hoe zij de verduurzaming zien. Alleen als er voldoende draagvlak is kunnen de doelstellingen worden gehaald, is zijn overtuiging. Maar die onwetendheid van wat bewoners willen, is niet het enige probleem dat belemmerend werkt bij de verduurzaming.

Alleen gasvrije wijken met instemming van de bewoners

Nog meer zorgen om de doelen voor verduurzaming te halen

Er zijn nog meer zorgen die leven bij bewoners en gemeenten. Bewoners maken zich vooral zorgen om de kosten. Natuurlijk moeten zaken als een warmtepomp, zonnepanelen en isolatie ervoor zorgen dat de energierekening omlaag gaat. Maar daarvoor moet er wel eerst geïnvesteerd worden. Gemeenten kampen met het probleem dat ze naar hun mening niet genoeg bevoegdheden hebben. Daarnaast ontbreekt het hen vaak aan kennis en capaciteit om gasvrije wijken te realiseren of andere maatregelen te coördineren in het kader van de verduurzaming.

Anderhalf miljoen panden van het gas af is geen heilig aantal

Volgens Van Poelgeest is het geen ramp als de doelstelling voor 2030 – 1,5 miljoen huizen en bedrijven van het gas af – niet wordt gehaald. De doelstelling is om vanaf 2050 geen aardgas meer te gebruiken, maar dat is nog ver weg. Hij pleit er dan ook voor dat er ook voor een hybride oplossing kan worden gekozen, waarbij een woning bijvoorbeeld deels nog aardgas gebruikt. De doelstellingen liggen niet zo vast als sommigen misschien denken. De rapportage die in oktober wordt verwacht moet meer duidelijkheid geven.

Bron: NRC Next