AFM waarschuwt huizenbezitters: los de aflossingsvrije hypotheek op tijd af

9 februari 2021

Banken en andere hypotheekverstrekkers kwamen al eerder met een serieuze waarschuwing aan huizenbezitters. De waarschuwing luidde: start met aflossen van de aflossingsvrije hypotheek. Zo kan worden voorkomen dat de woning gedwongen moet worden verkocht als de hypotheek afloopt. Het is namelijk verre van vanzelfsprekend dat het openstaande bedrag opnieuw kan worden gefinancierd. Bovendien vervalt na 30 jaar het belastingvoordeel op de hypotheekrente. Circa 78.000 huishoudens komen volgens de AFM in serieuze problemen op het moment dat hun aflossingsvrije hypotheek afloopt en deze dus in principe moet worden betaald.

Lager inkomen, hogere aflossingsverplichting’

De AFM wijst er op dat veel aflossingsvrije hypotheken aflopen rond 2035. Dit is voor veel huizenbezitters ook de leeftijd waarop ze met pensioen gaan en dus van een lager inkomen moeten leven. Tel daarbij op het feit dat er geen recht meer is op hypotheekrenteaftrek en het probleem is  geschetst. Daar komt bij dat de regels voor het kunnen afsluiten van een hypotheek flink zijn aangescherpt. De kans is dus aanwezig dat herfinanciering niet meer kan. Dan is de keus tussen aflossen van deze aflossingsvrije hypotheek of de woning verkopen. Een deel van de 78.000 huishoudens die in de ‘gevarenzone’ zitten lopen bovendien het risico dat ze bij verkoop van de woning worden geconfronteerd met een restschuld.

AFM waarschuwt huizenbezitters los de aflossingsvrije hypotheek op tijd af

Ondernemers en lage inkomens zijn kwetsbaar

Als het gaat om het herfinancieren dan wel het aflossen van de aflossingsvrije hypotheek zijn vooral ondernemers en mensen met een laag inkomen kwetsbaar. Zij hebben vaak ook andere schulden, zoals een persoonlijke lening. Dan is het in veel gevallen niet mogelijk om een nieuwe hypotheek af te sluiten en rest alleen gedwongen verkoop van de woning. De AFM adviseert hypotheekverstrekkers om in een vroeg stadium in gesprek te gaan met huishoudens waarbij problemen worden verwacht. Door te gaan sparen of af te lossen kan de aflossingsvrije hypotheek wellicht worden verlaagd. Omdat het in een deel van de gevallen gaat om mensen bij wie sparen niet zal lukken, zal er moeten worden gekeken naar maatwerk, aldus de AFM.

Bron: Het Financieele Dagblad