De aflossingsvrije hypotheek wint weer aan populariteit

28 april 2021

De afgelopen jaren raakte de aflossingsvrije hypotheek uit de gratie. Het devies was een hypotheekvorm te kiezen waarmee je de woning uiteindelijk kon aflossen. Maar de forse stijging van de huizenprijzen de historisch lage hypotheekrente hebben ervoor gezorgd dat het aantal aflossingsvrije hypotheken in de afgelopen paar jaar weer is toegenomen. Het aantal hypotheken dat gedeeltelijk aflossingsvrij is, is sinds 2019 met zo’n 3% gestegen. De AFM waarschuwt nog steeds voor het risico van een degelijke hypotheek. Bij waardedaling van de woning is de kans op een restschuld aanzienlijk.

Aanscherping van de regels

Ten tijde van de huizencrisis scherpte het kabinet de regels aan. Wie in aanmerking wilde komen voor hypotheekrenteaftrek moest een deel van zijn hypotheek aflossen tijdens de looptijd, bijvoorbeeld door een annuïteitenhypotheek. Door de daling van de huizenprijzen stond een miljoen woningen destijds ‘onder water’. Aflossen werd gestimuleerd, zelfs met een landelijke campagne onder de titel ‘Aflossingsblij’. Maar de tijden zijn inmiddels veranderd. Vanwege de extreem lage rentestanden is hypotheekrenteaftrek een stuk minder aantrekkelijk. Daarom kiezen huizenkopers voor lagere woonlasten door een deel van de koopprijs van hun huis aflossingsvrij te financieren. Een woning volledig aflossingsvrij financieren kan overigens niet meer. Voor maximaal 50% van het te financieren bedrag kan een aflossingsvrije hypotheek worden afgesloten.

De aflossingsvrije hypotheek wint weer aan populariteit

Ontwikkeling baart AFM zorgen

De ontwikkeling dat ook steeds meer starters kiezen voor een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek. De toezichthouder wijst er op dat een hoge hypotheekschuld een risico is. Als het inkomen wegvalt of sterk vermindert kan dit leiden tot forse problemen. Als er veel geleend is omdat dit nodig was om het huis te kunnen bemachtigen, kan het zomaar gebeuren dat de huiseigenaar de woonlasten niet meer kan opbrengen. Zeker de coronacrisis heeft laten zien dat niets zeker is als het  gaat om een baan en inkomen.

Aflossingsvrije hypotheken vooral in Noord-Nederland

Een nieuwe hypotheek mag niet aflossingsvrij zijn als de aanvrager hiervoor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hiervoor geldt echter een maximale aankoopprijs van 325.000 euro. Voor dat bedrag kun je in de Randstad nauwelijks nog een huis kopen. Daarom worden daar relatief minder hypotheken met NHG afgesloten. In Noord Nederland zijn de huizenprijzen nog lager, zodat hier NHG nog wel mogelijk is. Daarom worden in dit deel van het land nog vaker hypotheken afgesloten die geen aflossingsvrij deel hebben.

Nadelen van een aflossingsvrije hypotheek

Voordat een huizenkoper besluit om voor een aflossingsvrije hypotheek te gaan, moeten de nadelen ook onder ogen worden gezien. Als het gaat om een stel, en  de relatie loopt stuk, dan blijft er bij gedwongen verkoop van de woning een flinke restschuld over. Daarnaast wordt er met een aflossingsvrije hypotheek ook geen vermogen c.q. pensioen opgebouwd. Met name het sterk gestegen aantal zzp’ers ondervindt hier financieel nadeel van. Ook de Nederlandsche Bank (DNB) houdt de ontwikkelingen goed in de gaten maar ziet vooralsnog geen reden om in te grijpen.

Bron: Het Financieele Dagblad