ABN Amro voorspelt dat de huizenprijzen blijven stijgen

27 juli 2021

Volgens ABN Amro, de grootste hypotheekverstrekker in Nederland, komt er voorlopig geen eind aan de stijging van de huizenprijzen. De bank voorspelde eerder een prijsstijging van 7,5% voor dit jaar en voorzag voor 2022 een stijging van 2,5%. In de begin juli verschenen Woningmarktmonitor wordt nu uitgegaan van een stijging van 12,5% dit jaar en 5% volgend jaar. Kort nadat de coronapandemie uitbrak in het voorjaar van 2020 ging ABN Amro nog uit van een lichte prijsdaling in 2021. Hiervan komt dus niets terecht.

De economie blijft overeind dankzij overheidssteun

Mede door de forse overheidssteun aan gedupeerden van de coronacrisis is de economie niet in een diepe recessie terechtgekomen. Nederlanders hielden geld over doordat er minder kon worden uitgegeven, bijvoorbeeld omdat de vakanties noodgedwongen werden geschrapt. In totaal werd er in 2020 zo’n 44 miljard aan extra geld opzij gezet. Dit geld werd voor een deel geïnvesteerd in de aankoop of verbouwing van een woning. Makelaarsvereniging gaf al aan dat koopwoningen gemiddeld maar liefst 20% duurder zijn dan vorig jaar. Daar komt bij dat er momenteel zeer weinig huizen te koop staan, het aanbod is gezakt tot slechts 20% van dat in het recente verleden.

ABN Amro voorspelt dat de huizenprijzen blijven stijgen

Kopers nemen grote risico’s

Vanwege de krapte op de woningmarkt nemen kopers steeds meer risico. Ondanks de stijging van de huizenprijzen wordt er bij steeds meer woningen overboden om het huis te kunnen krijgen. Kopers proberen een streepje voor te krijgen door af te zien van een aankoopkeuring en het voorbehoud van financiering. Daarnaast kan de bestedingslimiet worden vergroot door een groter deel van de aankoop te financieren met een aflossingsvrije hypotheek. Hiervoor geldt bij nieuwe leningen geen recht op hypotheekrenteaftrek, maar met de huidige lage rentestanden is deze toch al flink lager dan in het verleden. Een trend die zich ook aan het ontwikkelen is, is dat een huizenkoper de grond aan een belegger verkoopt en deze vervolgens onder erfpacht terugkrijgt. Zo wordt de prijs van de woning verlaagd.

Meer geld naar gemeenten

In de Woningmarktmonitor wordt door de economen van ABN Amro ook aandacht gevraagd voor de positie van gemeenten. Zij hebben volgens de bank meer geld nodig om de woningbouw aan te jagen. Dit geld is nodig voor de aankoop van grond en het bouwrijp maken ervan. Dan kan het verlenen van vergunningen wellicht ook worden vereenvoudigd en dus versneld. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar Woningbouw onder valt, onderzocht al eerder dat er een fors tekort is bij de gemeenten om de komende jaren alle ambities voor woningbouw te realiseren. Dit tekort bedraagt volgens dit onderzoek 13,7 mld euro.

Bron: Het Financieele Dagblad