In 2020 werd bijna een kwart meer hypotheken afgesloten dan in 2019

19 januari 2021

De coronacrisis heeft geen invloed gehad op het aantal afgesloten hypotheken in 2020. Toen in 2020 de coronacrisis toesloeg werd voorspeld dat dit een negatief effect op de huizenmarkt zou hebben. Maar in 2020 werden er 500.000 hypotheken afgesloten of overgesloten, bijna 25% meer dan het jaar ervoor.

Stijging oversluitingen en aanvullende hypotheken

Vooral mensen die al een eigen woning hebben sloten opnieuw een hypotheek af. Het ging dan vaak om een oversluiting van de lopende hypotheek om op die manier de rente te verlagen. Maar er werden ook veel extra hypotheken afgesloten om de woning te verbouwen en / of te verduurzamen. Doordat huizen flink meer waard zijn geworden in de afgelopen jaren biedt dat voor veel huiseigenaren de mogelijkheid om meer geld te lenen. In 2020 bedroeg ruim 3 miljard van de aangevraagde financiering een lening voor een verbouwing. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019. Ook het aantal overgesloten hypotheken verdubbelde ten opzichte van een jaar eerder.

In 2020 werd bijna een kwart meer hypotheken afgesloten dan in 2019

Huizen werden bijna 10% meer waard

In 2020 steeg de gemiddelde prijs voor een woning naar 386.000 euro, een stijging met 9,4% ten opzichte van 2019. De belangrijkste oorzaak voor deze forse stijging is het aantal beschikbare woningen, dat ver achterblijft bij de vraag. In 2020 was het aantal woningen dat te koop stond het laagst sinds 20 jaar. De eerdere voorspelling van banken dat huizenprijzen zouden gaan dalen als gevolg van de coronacrisis bleek totaal niet te kloppen en werd dan ook al snel door de grote hypotheekverstrekkers bijgesteld. Het aantal afgesloten hypotheken in 2020 was dan ook vooral hoger doordat mensen die al een eigen huis hebben makkelijker kunnen lenen vanwege de extreem lage rentestanden.

Bron: NRC Next