Cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP

De cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP is zowel klassikaal als online te volgenDe cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP is zowel klassikaal als online te volgen. Selecteer bij de inschrijving je voorkeur. Je kunt na je inschrijving zelfs per les aangeven of je deze thuis wil volgen of op locatie!

Het thema duurzaamheid is al enige tijd niet meer te missen. Vastgoed vormt hierin geen uitzondering. Integendeel: ongeveer 40% van ons totale energiegebruik vindt plaats binnen gebouwen.

Niet voor niets dat steeds meer professionals zichzelf bijscholen om écht tot de kern van duurzaamheid binnen vastgoed te komen. Eén van de beste manieren om dat te doen, is door jezelf bekend te maken met de ins and outs van een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan – kortweg DMJOP genoemd.

Waarom de cursus Duurzaam Vastgoed & Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan?

Er kunnen verschillende (persoonlijke) motieven benoemd worden om je kennis omtrent duurzaamheid te vergroten. Maar ook de overheid draagt bij aan de urgentie ervan. De klimaatdoelstellingen van Parijs vertalen zich door naar steeds strenger wordende eisen van (lokale) overheden, die enorme invloed hebben op onderhoud en inspecties.

Cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP - Vastgoed Business SchoolAlle nieuwe wetgevingen en de continue ontwikkelingen van nieuwe technieken maken deze cursus bijna onmisbaar voor iedere vastgoedprofessional. Maar niet alleen op ecologisch vlak. Duurzaamheid kan namelijk ook een enorme positieve boost aan financiële resultaten geven. In deze opleiding leer je hoe.

Voor wie?

Alle (vastgoed)professionals die zich bezighouden met technisch gebouwbeheer, service en onderhoud zijn enorm geholpen met de kennis uit deze cursus. Je vergroot je kennis in het algemeen, maar met name op het gebied van duurzaamheid. Als je nog geen voorkennis of ervaring hebt met MJOP, dan is het verstandig om eerst de cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP te volgen.

Programmaleider Leon Erkelens over deze vastgoedcursus

Beoordeeld met een 8,6!De cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP is beoordeeld met een 8,6

De opleiding Duurzaam Vastgoed & DMJOP wordt door onze deelnemers van deze opleiding beoordeeld met gemiddeld een 8,6.

Meer weten over de cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP?

Uitgebreide informatie over deze vastgoedopleiding?
Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

Kernmodule Duurzaam Vastgoed en DMJOP

+

De wijze waarop we denken over duurzaamheid is een belangrijke factor wanneer we met vastgoed bezig zijn. In deze module wordt het overkoepelende kader neergezet en de essentie van duurzaamheid in relatie tot het opstellen van een DMJOP. Effectief en tijdig anticiperen op strengere eisen van de overheid op het gebied van duurzaamheid is enorm belangrijk. Hiervoor is de kennis, de inspiratie en het handelingsperspectief essentieel.

Een belangrijk uitgangspunt in deze opleiding is The Natural Step. Deze pragmatische benadering van duurzaamheid helpt enorm om richting te geven aan de verduurzaming van vastgoed.

Aan bod komen:

 • Begrippenkader duurzaam vastgoed
 • ‘Duurzaam zijn moet je durven’ (Hilde Feenstra)
 • Werken aan een eigen casus
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 4 dagdelen

Actuele innovaties en ontwikkelingen

+

Doel van de module is om helemaal bij te zijn in de innovaties en ontwikkelingen voor duurzaam vastgoed. In deze module leer je welke duurzame technische producten kansrijk zijn voor je gebouwen. Welk materiaal heeft een hoge isolatiewaarde en is gemaakt van natuurlijke materialen? Wat zijn de innovatieve opties voor de vervangingen die in de planning staan?

Ook wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Gezien de toenemende urgentie van milieuvraagstukken zijn steeds meer wettelijke eisen te verwachten. Hoe kun je daar goed op voorbereiden?

In het beheer van vastgoed moet de informatie op orde zijn om te kunnen sturen op verduurzaming. De hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn komen aan de orde en praktische handreikingen worden in deze module gedeeld en toegelicht. Door grip te krijgen op duurzaamheidsaspecten wordt het mogelijk als goed adviseur op te treden.

Aan bod komen:

 • Innovatieve duurzame bouwproducten
 • Innovatiemanagement
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Methoden voor meten van duurzaamheid zoals BREEAM en GPR
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen
Losse prijs €595,- excl. BTW

Verduurzaming vastgoed en de invloed op de vastgoedexploitatie

+

Deze module staat in het teken van planvorming en de invloed van het verduurzamen van uw eigen MJOP. Hierbij zal er, naast de kwantitatieve aspecten zoals kosten- en tijdsbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten voor een effectief plan. Een voorbeeld van een kwalitatief aspect is: Het effect van een zuiniger en stiller ventilatiesysteem die de werksfeer en productiviteit binnen een bedrijf kan verbeteren.

Gekozen duurzaamheidsmaatregelen zullen binnen deze module worden benoemd, gepland, begroot en vervolgens ingevoerd in het DMJOP. Ook de financiële haalbaarheid komt aan bod. De duurzame onderhoudsmaatregelen worden doorgerekend en vergeleken met de traditionele onderhoudsmaatregelen om te zien wat de baten zijn. Op basis van een jaarkostenberekening zal het beste onderhoudsscenario zichtbaar worden.

Aan bod komen:

 • Aanpak van MJOP naar DMJOP
 • Beoordeling DMJOP op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
 • Financiële impact van duurzaamheidsmaatregelen berekenen
 • Vergelijken duurzame onderhoudsmaatregelen met traditionele onderhoudsmaatregelen
 • Invloed van een DMJOP op de vastgoedexploitatie
Niveau Hbo
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

Besluitvorming verduurzaming vastgoed

+

De kwalitatieve effecten van een DMJOP staan centraal in deze module. Door te discussiëren en te reflecteren zal het besef gecreëerd worden dat duurzaamheid een dynamisch begrip is en zich in meerdere vormen manifesteert binnen vastgoed. Ook zullen de actualiteiten en trends rondom dit onderwerp, en hoe daar op in te spelen besproken worden binnen deze module.

Aan bod komen:

 • Het dynamisch begrip ‘duurzaamheid’
 • Communicatie over verduurzaming van vastgoed
 • Persoonlijk leiderschap
 • Actualiteiten en trends rondom duurzaamheid binnen vastgoed
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

Taxaties en duurzaamheid

+

De waarde van vastgoed wordt bepaald door een taxatie. Om dit gegeven te begrijpen zal een taxateur tekst en uitleg geven over hoe een taxatie werkt en hoe de waarde beïnvloed wordt wanneer er een aanpassing gedaan wordt aan vastgoed. Er zullen twee scenario’s besproken worden binnen de module: De originele taxatie van een object en de taxatie na een verduurzaming van het object. Hieruit zal blijken wat voor effecten duurzame maatregelen hebben voor de eigenaar, maar ook voor de gebruiker. Vragen die aan bod komen: “Wat gebeurt er met de kwaliteit van vastgoed?”, “Hoe wordt het direct en indirect rendement beïnvloed?” en “Is het aantrekkelijker voor betrokkenen, bijvoorbeeld een belegger?”.

Aan bod komen:

 • Leren lezen en begrijpen van een taxatierapport
 • Invloed van duurzame aanpassingen op de vastgoedwaarde
 • Vergelijking van taxaties: voor en na een verduurzaming
 • Effect van duurzame maatregelen voor de eigenaar en de gebruiker
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 dagdeel
Losse prijs €395,- excl. BTW

Kansen van BIM voor verduurzaming

+

Binnen een (onderhouds)project werken veel partijen samen om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen. De enorme hoeveelheid aan data die hierbij gegenereerd wordt en het feit dat rollen en verantwoordelijkheden van partijen binnen een dergelijk proces regelmatig verschuiven, vraagt om een goede ordening en structuur.

Hiervoor is Bouw Informatie Modellering (BIM) een belangrijk middel. BIM is een digitale representatie van de fysieke en functionele aspecten van een (onderhouds)proces. De informatie in dit programma is continu beschikbaar en altijd actueel, waardoor alle betrokken partijen werken met dezelfde informatie en ten alle tijden van elkaar kunnen zien wat er gebeurt. In deze module wordt uitgelegd hoe hiermee gewerkt kan worden en wat het kan bieden voor een DMJOP.

Aan bod komen:

 • Introductie BIM (Bouw Informatie Modellering)
 • Voordelen van werken met BIM voor een DMJOP
Niveau Hbo
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 2 dagdelen

Certificering

Na actieve deelname aan de cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP ontvang je een certificaat van deelname.


Docenten

Leon Erkelens

Leon Erkelens Cursusleider

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Anton de Klerk

Anton de Klerk

Vastgoedadviseur

Anton houdt zich binnen PVM bezig met strategievorming en scenario analyses voor de verduurzaming van vastgoedportefeuilles.

Vincent Faesen

Vincent Faesen

Senior adviseur Vastgoedbeheer - RIjksvastgoedbedrijf

Pieter Nuiten

Pieter Nuiten

adviseur, (duurzame) energie in de gebouwde omgeving

Pieter is adviseur, (duurzame) energie in de gebouwde omgeving bij Stichting W/E adviseurs. W/E adviseurs duurzaam bouwen helpt de landelijke overheid, gemeenten, corporaties en vastgoedbeleggers bij het verduurzamen van gebouwen en gebieden en richt zich daarbij op Energie, Circulariteit en Gezondheid. W/E adviseurs ontwikkelen kennis en software, zoals GPR Gebouw, die duurzaamheid voor de markt inzichtelijk en meetbaar maakt. Pieter geeft leiding aan het onderzoek bij W/E adviseurs en is betrokken bij landelijke beleidsvorming op het gebied van energie en duurzaamheid.

Frank Prins

Frank Prins

Adviseur duurzaamheid

Frank Prins is bij De woonwijzerwinkel adviseur duurzaam bouwen. In mijn werk adviseert en begeleid hij particuliere woningeigenaren bij het besparen van energie in en rond hun woning. Hij begeleidt het verduurzamingstraject van advies tot na de uitvoering. Zijn focus ligt op duurzaamheid en innovatie. In Duitsland heeft hij Innovation Management gestudeerd en In Rotterdam Circulaire economie.

Sannie Verweij

Sannie Verweij

Coach, Trainer, Adviseur

Sannie is initiatiefnemer en oprichter van Gebouwinzicht. Zij ontwikkelt en geeft de trainingen en inspireert zo facilitair managers en gebouwbeheerders om een stap te zetten in het verduurzamen van de bestaande bouw. Zo helpt ze hen inzicht te krijgen in het duurzaamheidspotentieel van het gebouw. De trainingen helpen om het gebouwdossier op orde te krijgen, want een goed gebouwdossier is de basis voor een duurzame gebouwde omgeving.

Joost Schretlen

Joost Schretlen

Partner bij Segon BV

Als partner van Segon BV is Joost betrokken bij adviezen voor overheden, energiebedrijven, VVE's, banken, verzekeringsmaatschappijen en investeerders. Hij weet als geen ander obstakels te overwinnen voor beslissers. Joost is een financieel specialist met een brede ervaring in alle aspecten van bankieren, investeringsdiensten voor (semi)overheid en de financiële sector. Zijn specialiteit is geïntegreerd procesmanagement en product/service ontwikkeling voor de vastgoedsector.

Margot de Graaf-Kouijzer

Margot de Graaf-Kouijzer

Senior Valuer - Colliers International

professional member RICS Nederland Margot is werkzaam bij Colliers International Valuations als Senior Valuer. Van 1999 tot en 2019 heeft ze gewerkt bij DTZ Zadelhoff, waarvan de laatste 3 jaren, na een fusie, bij Cushman & Wakefield. Haar laatste functie daar was Associate Director / Quality Manager / Senior Valuer. De werkzaamheden hadden onder meer betrekking op Quality en Control binnen de afdeling Valuations,  BOG taxaties, Portefeuille waarderingen, Erfpachtvraagstukken en Herontwikkelingstaxaties.

Richard Boersema

Richard Boersema

Valuation Advisor Residential, Colliers International

Als register-taxateur houdt Richard zich hoofdzakelijk bezig met het waarderen van woningportefeuilles van woningcorporaties en beleggers. Dit doet hij voor verschillende doeleinden zoals aan- en verkoop of balansdoeleinden. Daarnaast adviseert hij zijn klanten bij het optimaliseren van hun vastgoedportefeuille. Enkele voorbeelden hiervan zijn het doorrekenen van investeringsvarianten en verduurzamingsopgaven.

Sander van Herpen

Sander van Herpen

Specialist in bouw- en vastgoeddigitalisatie

Met zijn werk wil Sandereen duurzaam leefklimaat creëren waaraan gebouwen positief bijdragen. Het gebruik van BIM in de wereld van het vastgoed gemeengoed maken, is daarin een belangrijk instrument. Met de inzet van Building Information Models draagt hij bij aan betere oplossingen voor vastgoed vraagstukken. Hierdoor wordt veel tijd en geld bespaart.

Reviews