Cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP

De cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP is zowel klassikaal als online te volgenDe cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP is zowel klassikaal als online te volgen. Selecteer bij de inschrijving je voorkeur. Je kunt na je inschrijving zelfs per les aangeven of je deze thuis wil volgen of op locatie!

Het thema duurzaamheid is al enige tijd niet meer te missen. Vastgoed vormt hierin geen uitzondering. Integendeel: ongeveer 40% van ons totale energiegebruik vindt plaats binnen gebouwen.

Niet voor niets dat steeds meer professionals zichzelf bijscholen om écht tot de kern van duurzaamheid binnen vastgoed te komen. Eén van de beste manieren om dat te doen, is door jezelf bekend te maken met de ins and outs van een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan - kortweg DMJOP genoemd.

Waarom de cursus Duurzaam Vastgoed & Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan?

Er kunnen verschillende (persoonlijke) motieven benoemd worden om je kennis omtrent duurzaamheid te vergroten. Maar ook de overheid draagt bij aan de urgentie ervan. De klimaatdoelstellingen van Parijs vertalen zich door naar steeds strenger wordende eisen van (lokale) overheden, die enorme invloed hebben op onderhoud en inspecties.

Cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP - Vastgoed Business SchoolAlle nieuwe wetgevingen en de continue ontwikkelingen van nieuwe technieken maken deze cursus bijna onmisbaar voor iedere vastgoedprofessional. Maar niet alleen op ecologisch vlak. Duurzaamheid kan namelijk ook een enorme positieve boost aan financiële resultaten geven. In deze opleiding leer je hoe.

Voor wie?

Alle (vastgoed)professionals die zich bezighouden met technisch gebouwbeheer, service en onderhoud zijn enorm geholpen met de kennis uit deze cursus. Je vergroot je kennis in het algemeen, maar met name op het gebied van duurzaamheid. Als je nog geen voorkennis of ervaring hebt met MJOP, dan is het verstandig om eerst de cursus Conditiemeting NEN 2767 en MJOP te volgen.

De cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP wordt beoordeeld met een 8Beoordeeld met een 8

De opleiding Duurzaam Vastgoed & DMJOP wordt door onze deelnemers van deze opleiding beoordeeld met gemiddeld een 8.

Meer weten over de cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP?

Uitgebreide informatie over deze vastgoedopleiding? Download dan vrijblijvend de brochure.

Modules binnen de opleiding

De essentie van duurzaam denken bij een MJOP

+

Tijdens deze module krijg je inzicht in bewuste en effectieve keuzes ten behoeve van het DMJOP. Effectief en tijdig anticiperen op strengere eisen van de overheid op het gebied van duurzaamheid is enorm belangrijk. Hiervoor is de kennis, de inspiratie en het handelingsperspectief essentieel.

Ook wordt het FAB-Model (‘Features, Advantages en Benefits’-model) geïntroduceerd. Het FAB-model geeft op efficiënte wijze weer wat de voordelen van een product zijn voor een klant en wat voor invulling een product voor een klant kan hebben.

Aan bod komen:

 • Begrippenkader en onderhoudsmodel
 • ‘Duurzaam zijn moet je durven’ (Hilde Feenstra)
 • Duurzaam materiaalgebruik
 • FAB-Model
 • Efficiënt onderhoudsplan
 • Veranderingen tot stand brengen met duurzame producten en innovaties, waarmee je vanuit verschillende posities kan bijdragen aan een duurzaam MJOP.
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag

Actuele innovaties en ontwikkelingen

+

In deze module leert u een optimaal duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) opstellen en krijgt u inzicht in het efficiënt afstemmen van onderdelen in een meerjarenonderhoudsplan.

De focus wordt gezet op het opstellen van een duurzaam MJOP aan de hand van een bestaande MJOP. Hierbij wordt er eerst gekeken naar de opbouw van een MJOP op basis van de conditiemeting conform NEN 2767. Deze integrale aanpak richt zich niet alleen op bouwkundige aspecten, maar ook aspecten uit de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en transporttechniek. Samen vormen ze een effectief meetlat voor een meting op gebied van brand, onderhoud, energie en een inzicht in de wettelijke verplichtingen.

Aan bod komen:

 • Opbouw van een MJOP op basis van conditiemeting conform NEN 2767
 • Materiaalaanbod op gebied van duurzaamheid en energie
 • Invloed van duurzame maatregelen op het energieverbruik binnen vastgoedobject
 • Trias Energetica
 • Opstellen van een DMJOP op basis van een bestaande MJOP
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag

Opstellen DMJOP en de invloed op de vastgoedexploitatie

+

Deze module staat in het teken van planvorming en de invloed van het verduurzamen van uw eigen MJOP. Hierbij zal er, naast de kwantitatieve aspecten zoals kosten- en tijdsbesparing, ook gekeken worden naar de kwalitatieve aspecten voor een effectief plan. Een voorbeeld van een kwalitatief aspect is: Het effect van een zuiniger en stiller ventilatiesysteem die de werksfeer en productiviteit binnen een bedrijf kan verbeteren.

Gekozen duurzaamheidsmaatregelen zullen binnen deze module worden benoemd, gepland, begroot en vervolgens ingevoerd in het DMJOP. Ook de financiële haalbaarheid komt aan bod. De duurzame onderhoudsmaatregelen worden doorgerekend en vergeleken met de traditionele onderhoudsmaatregelen om te zien wat de baten zijn. Op basis van een jaarkostenberekening zal het beste onderhoudsscenario zichtbaar worden.

Aan bod komen:

 • Beoordeling DMJOP op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
 • Financiële haalbaarheid
 • Plannen, begroten en invoeren van duurzame maatregelen in DMJOP
 • Vergelijken duurzame onderhoudsmaatregelen met traditionele onderhoudsmaatregelen
 • Invloed van een DMJOP op de vastgoedexploitatie
Niveau Mbo+
Vakgebied (her)Ontwikkeling
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag

Duurzaamheid, een dynamisch begrip

+

De kwalitatieve effecten van een DMJOP staan centraal in deze module. Door te discussiëren en te reflecteren zal het besef gecreëerd worden dat duurzaamheid een dynamisch begrip is en zich in meerdere vormen manifesteert binnen vastgoed. Ook zullen de actualiteiten en trends rondom dit onderwerp, en hoe daar op in te spelen besproken worden binnen deze module.

Aan bod komen:

 • Het dynamisch begrip ‘duurzaamheid’
 • Hoe manifesteert duurzaamheid zich binnen vastgoed
 • Actualiteiten en trends rondom duurzaamheid binnen vastgoed
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag

Taxaties en duurzaamheid

+

De waarde van vastgoed wordt bepaald door een taxatie. Om dit gegeven te begrijpen zal een taxateur tekst en uitleg geven over hoe een taxatie werkt en hoe de waarde beïnvloed wordt wanneer er een aanpassing gedaan wordt aan vastgoed. Er zullen twee scenario’s besproken worden binnen de module: De originele taxatie van een object en de taxatie na een verduurzaming van het object. Hieruit zal blijken wat voor effecten duurzame maatregelen hebben voor de eigenaar, maar ook voor de gebruiker. Vragen die aan bod komen: “Wat gebeurt er met de kwaliteit van vastgoed?”, “Hoe wordt het direct en indirect rendement beïnvloed?” en “Is het aantrekkelijker voor betrokkenen, bijvoorbeeld een belegger?”.

Aan bod komen:

 • Leren lezen en begrijpen van een taxatierapport
 • Invloed van duurzame aanpassingen op de vastgoedwaarde
 • Vergelijking van taxaties: voor en na een verduurzaming
 • Effect van duurzame maatregelen voor de eigenaar en de gebruiker
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag
Losse prijs €395,- excl. BTW

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan en BIM

+

Binnen een (onderhouds)project werken veel partijen samen om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen. De enorme hoeveelheid aan data die hierbij gegenereerd wordt en het feit dat rollen en verantwoordelijkheden van partijen binnen een dergelijk proces regelmatig verschuiven, vraagt om een goede ordening en structuur.

Hiervoor is Bouw Informatie Modellering (BIM) de oplossing. BIM is een digitale representatie van de fysieke en functionele aspecten van een (onderhouds)proces. De informatie in dit programma is continu beschikbaar en altijd actueel, waardoor alle betrokken partijen werken met dezelfde informatie en ten alle tijden van elkaar kunnen zien wat er gebeurt. In deze module wordt uitgelegd hoe hiermee gewerkt kan worden en wat het kan bieden voor een DMJOP.

Aan bod komen:

 • Introductie BIM (Bouw Informatie Modellering)
 • Voordelen van werken met BIM voor een DMJOP
Niveau Mbo+
Vakgebied Vastgoedbeheer & -management
Onderwerp Duurzaamheid
Beleidsniveau Operationeel
Duur 1 lesdag

Certificering

Na actieve deelname aan de cursus Duurzaam Vastgoed & DMJOP ontvang je een certificaat van deelname.


Docenten

Leon Erkelens

Leon Erkelens

Consultant, Synerki Consultancy & Courses

Met een academische houding en een ondernemende mentaliteit wil Leon een waardevolle bijdrage leveren aan het vakgebied van architectuur en vastgoed. Daarbij kunt u denken aan de lange termijn waarde in termen van gezonde financiële waarde, duurzame marktwaarde en maatschappelijke meerwaarde. Werken aan een samenleving waarin gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid richting geven aan innovatiekracht.

Aart van der Wilt

Aart van der Wilt

Adviseur B2B, Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen

Aart is expert op gebied van duurzaam bouwen bij ICDuBo. Met zijn achtergrond als architect is hij in staat om verschillende disciplines aan elkaar te koppelen en een frisse blik te geven op het duurzaam bouwen.

Urs Veltrop

Urs Veltrop

Vastgoedadviseur, PVM

Urs is adviseur en werkt op het snijvlak van duurzaamheid en onderhoudsbeleid. Hierdoor heeft hij werkervaring in het ontwikkelen van duurzame energieconcepten. Sinds 2016 is hij werkzaam als vastgoedadviseur bij PVM.

Cees van Beukering

Cees van Beukering

Docent

Cees is raadgevend ingenieur, docent en coach en is gespecialiseerd in het opstellen van toekomstvisies en structuurvisies.

Roderik Oddens

Roderik Oddens

Vastgoedadviseur

Roderik is een allround vastgoedadviseur met een specialisatie in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hij is actief in de verschillende fases van de bouw, zoals de ontwerp-, realisatie- en opleverfase. Voor verschillende organisaties stelt hij de beleidsplannen op en ondersteunt hij bij het vormen van de duurzame visies en het formuleren van duurzame ambities. Om de relatie tot de daadwerkelijke bouw niet te verliezen voert hij nog regelmatig inspecties uit en begeleidt hij de nieuwe medewerkers in de duurzame ontwikkeling.

Jeroen W. Bom

Jeroen W. Bom

Associate Director Valuations, Colliers International

Jeroen houdt zich in zijn dagelijkse werkzaamheden naast zijn managementtaken bezig met het waarderen van commercieel vastgoed met een focus op logistiek en kantoren. Dit doet hij hoofdzakelijk ten behoeve van financieringsdoeleinden en financiële verslaglegging (jaarrekeningen). Daarnaast houdt hij zich veelvuldig bezig met duurzaamheid en is hij onder meer betrokken bij het opstellen van de duurzaamheidsparagraaf voor de banken en het doorrekenen van verduurzamingsopgaven voor kantoren.

Richard Boersema

Richard Boersema

Valuation Advisor Residential, Colliers International

Als register-taxateur houdt Richard zich hoofdzakelijk bezig met het waarderen van woningportefeuilles van woningcorporaties en beleggers. Dit doet hij voor verschillende doeleinden zoals aan- en verkoop of balansdoeleinden. Daarnaast adviseert hij zijn klanten bij het optimaliseren van hun vastgoedportefeuille. Enkele voorbeelden hiervan zijn het doorrekenen van investeringsvarianten en verduurzamingsopgaven.

Reviews

Download brochure

Bedankt voor je interesse in onze opleiding, wij versturen de brochure direct per e-mail aan je.