Zweden wil 1-minuut steden gaan realiseren

14 maart 2022

Steeds meer landen experimenteren met het leefbaar maken en houden van hun steden. Zweden wil nu een zogenaamde 1-minuut stad gaan creëren. Als voorbeeld dienen de 15-minuten steden Parijs en Barcelona. Binnen een kwartier van hun huis moeten bewoners van een wijk kunnen werken, sporten, winkelen en ontspannen. Hoe gaat Zweden dit aanpakken?

Inspraak van burgers

Het gaat de Zweden niet zo zeer om het nog dichterbij realiseren van voorzieningen. Het doel is om bewoners van een wijk of straat maximaal te betrekken bij de inrichting. Deze inspraak moet leiden tot een leefbare omgeving die gezond is om in te leven, onder andere door de uitstoot van schadelijke gassen te beperken. Het project heet Street Moves en behelst meer groen en minder nadruk op de auto’s zoals dat de afgelopen decennia het geval was. Er moet meer ruimte komen voor bijvoorbeeld een speeltuin voor de kinderen of wandelroutes.

Zweden wil 1-minuut steden gaan realiseren

Minecraft in de stad

Bewoners worden nadrukkelijk betrokken bij de inrichting van hun straat. De 1 minuut stad in Zweden wordt vormgegeven met blokken waarmee wordt gebouwd om te zien hoe de straat eruit komt te zien. Een blok kan uit huizen bestaan, maar ook een fietsenstalling voorstellen, een park of een bistro. Zo ziet iedereen meteen hoe de straat eruit komt te zien als de plannen volgens het voorliggende model worden uitgevoerd. Misschien toch nog wat veranderen, dat kan als de meerderheid ermee instemt. Het concept wordt anno 2022 in verschillende wijken in grote Zweedse steden getest. Als Street Moves het succes wordt waarop wordt gehoopt dan wil de overheid het concept de komende tien jaar in het hele land gaan toepassen.

Verschillende concepten voor steden

Wat er nu in Zweden gebeurt met de 1 minuut stad is niet nieuw. Niet alleen Parijs en Barcelona waren al eerder begonnen met experimenten om de stad leefbaarder te maken. Ook het Canadese Vancouver en de Belgische hoofdstad Brussel doen er alles aan om de stad leefbaarder te maken. Lokale voorzieningen en het terugdringen van het autogebruik zijn daarbij leidend.

Bron: Het Financieele Dagblad