De zeesluis Terneuzen wordt fors duurder dan begroot

12 juli 2022

De kosten voor de bouw van de zeesluis bij Terneuzen lopen fors hoger op dan begroot. Daarnaast zal de sluis niet in maart 2023 in gebruik worden genomen zoals eerst de bedoeling was. Hoe groot de vertraging is, is nog onduidelijk. De betrokken partijen, de Nederlandse en Belgische overheid en aannemerscombinatie Sassevaart zijn met elkaar in overleg over de vertraging. Die wordt onder andere veroorzaakt doordat er ‘objecten’ in de bodem zijn aangetroffen, er extra maatregelen nodig zijn in verband met PFAS en vanwege vertragingen die ontstonden door coronamaatregelen. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat neemt namens de Nederlandse regering deel aan het overleg.

Geen duidelijkheid over de kosten

Hoe hoog de kosten voor de zeesluis van Terneuzen uiteindelijk gaan oplopen, daarover laat minister Harbers zich niet uit. De oorspronkelijke begroting bedroeg 753 miljoen euro bij de gunning in 2017 aan een consortium bestaande uit BAM, Deme en Van Laere. Die kosten zijn al hoger dan die voor de Zeesluis IJmuiden en lopen nog verder op tot ruim 930 miljoen. De sluis in Terneuzen wordt grotendeels betaald door de Belgische overheid omdat met name de haven van Gent hiervan profiteert. Qua afmetingen is de sluis vergelijkbaar met die van het Panamakanaal. De sluis wordt 427 meter lang en 55 meter breed en heeft een diepgang van 16,5 meter. Hij is wel kleiner dan de Zeesluis IJmuiden.

Tegenslagen bij de voorbereidingen

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de zeesluis bij Terneuzen verliepen allesbehalve voorspoedig. Bij het gecontroleerd laten springen van een wand van de Middensluis sneuvelden in de wijde omgeving ruiten van huizen en andere gebouwen. De 110 jaar oude Middensluis moet wijken voor de nieuwe zeesluis. Er was een proefexplosie uitgevoerd en daaruit werd de conclusie getrokken dat deze operatie veilig kon worden uitgevoerd. Dit pakte dus anders uit. Vanuit een werf in China zijn inmiddels wel belangrijke onderdelen als de sluisdeuren, bodemroosters en basculebruggen gearriveerd in de haven van Vlissingen.

Bron: Cobouw