Wordt aquathermie de toekomst voor de verwarming van woonwijken?

15 augustus 2019

Omdat Nederlandse huishoudens in de toekomst van andere energiebronnen gebruik moeten maken dan aardgas, wordt er naarstig gezocht naar alternatieven. Aquathermie voor verwarming van woningen is daar een goed voorbeeld van. In de buurgemeenten Huizen en Blaricum maakt een nieuwe woonwijk daar inmiddels gebruik van. Bij aquathermie voor de verwarming van huizen wordt gebruik gemaakt van zonnewarmte. Die verwarmt in Blaricum het water van een brede sloot. Deze warmte wordt vervolgens via een systeem van warmtewisselaars en buizen getransporteerd naar de huizen in de nabij gelegen woonwijk.

Green Deal Aquathermie

Krachtens het Klimaatakkoord waar Nederland zich aan heeft geconformeerd moet in Nederland ieder huishouden ‘van het gas af’. Dat betekent dat er een alternatief moet worden gevonden voor de verwarming van huizen. Aquathermie voor de verwarming van huizen wordt door het Ministerie van Economische Zaken gezien als een goede oplossing. Daarom is de ‘Green Deal Aquathermie’ gesloten. De regering stelt 900.000 euro beschikbaar om hier een platform voor op te zetten. Zo willen de initiatiefnemers het aantal huishoudens dat nu al gebruik maakt van aquathermie, zo’n 10.000, in de komende jaren flink uitbreiden.

40% van de Nederlandse huishoudens kan gebruik maken van aquathermie

Als aquathermie voor verwarming van huizen groot kan worden uitgerold dan kan in de toekomst zo’n 40% van de Nederlandse huizen er in de toekomst gebruik van gaan maken. Nederland is een waterrijk land met ontelbare sloten, meren en plassen. Daarom kan deze techniek voor veel woningen worden gebruikt. Daar komt bij dat het water, als het zijn warmte heeft afgegeven, gekoeld weer terug de natuur in gaat. Dat heeft voordelen voor het ecosysteem.

Wordt aquathermie de toekomst voor de verwarming van woonwijken

Meer warme zomers in Nederland

Het aantal warme zomers in Nederland neemt toe. Dat is gunstig voor de techniek die gebruik maakt van aquathermie voor de verwarming van huizen. Het oppervlaktewater hoeft niet heel warm te zijn, minimaal 15 graden is voldoende. Dat gebeurt natuurlijk alleen in de zomer en dan moet het ook nog een goede zomer zijn. Die heeft Nederland niet altijd. Maar dat is niet erg. Eens in de paar jaar een warme zomer is voldoende om genoeg warmte op te slaan om woningen acceptabel te kunnen verwarmen in de winter.

Aquathermie is nu nog in de experimentele fase. Maar er zijn al tientallen initiatieven van vooral nieuwbouwprojecten waarbij de techniek een rol speelt. Als deze projecten succesvol blijken, dan kan aquathermie een belangrijke vervanger worden van aardgas in de toekomst en zo een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen voor Nederland.

Bron: NRC Next